211004 · מיקוד קודם
‎‏מיקוד‏ הבא ‏ · 211006

מיקוד 211005 - ויטבסק (מחוז)

אזורי חיוג2121221322133יותר
זמן מקומייום שישי 19:06
אזור זמןשעון מוסקבה (חורף)
קואורדינטות54.3995° / 30.2119°
מיקודים קשורים 211000211001211002211003211004211006

מפת מיקוד 211005

מפה אינטראקטיבית