211014 · מיקוד קודם
‎‏מיקוד‏ הבא ‏ · 211016

מיקוד 211015 - ויטבסק (מחוז)

אזורי חיוג2121221322133יותר
זמן מקומייום חמישי 9:47
אזור זמןשעון מוסקבה (חורף)
קואורדינטות54.6828° / 30.3179°
מיקודים קשורים 211011211012211013211014211016211017

מפת מיקוד 211015

מפה אינטראקטיבית