211023 · מיקוד קודם
‎‏מיקוד‏ הבא ‏ · 211026

מיקוד 211024 - ויטבסק (מחוז)

אזורי חיוג2121221322133יותר
זמן מקומייום חמישי 9:32
אזור זמןשעון מוסקבה (חורף)
קואורדינטות54.6654° / 30.4364°
מיקודים קשורים 211020211021211022211023211026211029

מפת מיקוד 211024

מפה אינטראקטיבית