211026 · מיקוד קודם

מיקוד 211029 - ויטבסק (מחוז)

אזורי חיוג2121221322133יותר
זמן מקומייום שישי 19:09
אזור זמןשעון מוסקבה (חורף)
קואורדינטות54.7365° / 30.4027°
מיקודים קשורים 211020211021211022211023211024211026

מפת מיקוד 211029

מפה אינטראקטיבית