211033 · מיקוד קודם
‎‏מיקוד‏ הבא ‏ · 211035

מיקוד 211034 - ויטבסק (מחוז)

אזורי חיוג2121221322133יותר
זמן מקומייום חמישי 9:48
אזור זמןשעון מוסקבה (חורף)
קואורדינטות54.4122° / 30.6557°
מיקודים קשורים 211030211031211032211033211035211036

מפת מיקוד 211034

מפה אינטראקטיבית