ישראל | מיקודים | אזורי חיוג

מיקוד מידע אודות ישראלמיקודים ביישוב ישראל

מיקודעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
10292מטולהמחוז הצפוןישראל1466שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10300חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10329מחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10350חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10351חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10352חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10353חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10600נהללמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10800גבעת השלושהמחוז המרכזישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10801בית השיטהמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10802בית אלפאמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10803ניר דוד (תל-עמל)מחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10804מסילותמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10805עין הנצי"במחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10806שדה נחוםמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10808מחוז המרכזישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10809ישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10810שדה אליהומחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10815טירת צבימחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10835שדי תרומותמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10840נווה איתןמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10845מעוז חייםמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10850כפר רופיןמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10855חמדיהמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10865מחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10870ירדנהמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10875נווה אורמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10905רשפיםמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10910שלוחותמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10915Reẖovמחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10918מחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10920רוויה (מושב)מחוז הצפוןישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10930ישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10931ישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10932ישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
10935ישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11012קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11013קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11015קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11016קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11018קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11019קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11710בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11711בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11713בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11714בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11715בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
11716בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
12000ראש פינהמחוז הצפוןישראל2492שעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
12020ישראלשעון ישראל19:24 יום ו׳UTC+03
עמוד 1הבא