ישראל | מיקודים | אזורי חיוג

מיקוד מידע אודות ישראלמיקודים ביישוב ישראל

מיקודעירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעיראזור זמןשעהזמן UTC
10292מטולהמחוז הצפוןישראל1466שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10300חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10329מחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10350חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10351חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10352חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10353חצור הגליליתמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10600נהללמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10800גבעת השלושהמחוז המרכזישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10801בית השיטהמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10802בית אלפאמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10803ניר דוד (תל-עמל)מחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10804מסילותמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10805עין הנצי"במחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10806שדה נחוםמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10808מחוז המרכזישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10809ישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10810שדה אליהומחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10815טירת צבימחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10835שדי תרומותמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10840נווה איתןמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10845מעוז חייםמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10850כפר רופיןמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10855חמדיהמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10865מחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10870ירדנהמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10875נווה אורמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10905רשפיםמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10910שלוחותמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10915Reẖovמחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10918מחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10920רוויה (מושב)מחוז הצפוןישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10930ישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10931ישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10932ישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
10935ישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11012קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11013קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11015קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11016קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11018קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11019קריית שמונהמחוז הצפוןישראל22035שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11710בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11711בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11713בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11714בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11715בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
11716בית שאןמחוז הצפוןישראל16800שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
12000ראש פינהמחוז הצפוןישראל2492שעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
12020ישראלשעון ישראל21:04 יום ג׳UTC+02
עמוד 1הבא