(326) מיקודים באשקלון

הצג רשימת מיקודים באשקלון
אזור זמןשעון ישראל
אֵזוֹר47.8 קמ״ר
מספר תושבים86930 (פרטים נוספים)
אוכלוסייה גברית42623 (49%)
אוכלוסייה נשית44307 (51%)
גיל חציוני32.7
מיקודים78000, 78100, 78101 (323 עוד)
קידומת8

מפה אינטראקטיבית

(326) מיקודים באשקלון, מחוז הדרום

מיקודעירמחוז מינהלימספר תושביםאֵזוֹר
78000אשקלוןמחוז הדרום18901.957 קמ״ר
78100אשקלוןמחוז הדרום
78101אשקלוןמחוז הדרום
78102אשקלוןמחוז הדרום
78103אשקלוןמחוז הדרום
78104אשקלוןמחוז הדרום
78106אשקלוןמחוז הדרום
78107אשקלוןמחוז הדרום
78108אשקלוןמחוז הדרום
78109אשקלוןמחוז הדרום
78110אשקלוןמחוז הדרום
78150אשקלוןמחוז הדרום
78151אשקלוןמחוז הדרום
78153אשקלוןמחוז הדרום
78154אשקלוןמחוז הדרום
78160אשקלוןמחוז הדרום
78170אשקלוןמחוז הדרום
78171אשקלוןמחוז הדרום
78172אשקלוןמחוז הדרום
78173אשקלוןמחוז הדרום
78174אשקלוןמחוז הדרום
78190אשקלוןמחוז הדרום
78191אשקלוןמחוז הדרום
78201אשקלוןמחוז הדרום31330,106 מ״ר
78202אשקלוןמחוז הדרום84828,473 מ״ר
78203אשקלוןמחוז הדרום60415,704 מ״ר
78204אשקלוןמחוז הדרום5139,589 מ״ר
78207אשקלוןמחוז הדרום160753,773 מ״ר
78208אשקלוןמחוז הדרום22224,216 מ״ר
78209אשקלוןמחוז הדרום5620.388 קמ״ר
78210אשקלוןמחוז הדרום59196,706 מ״ר
78211אשקלוןמחוז הדרום31158,148 מ״ר
78229אשקלוןמחוז הדרום82417,126 מ״ר
78232אשקלוןמחוז הדרום26522,393 מ״ר
78233אשקלוןמחוז הדרום47416,570 מ״ר
78237אשקלוןמחוז הדרום32731,674 מ״ר
78238אשקלוןמחוז הדרום8668,588 מ״ר
78239אשקלוןמחוז הדרום57810,930 מ״ר
78240אשקלוןמחוז הדרום31491,753 מ״ר
78243אשקלוןמחוז הדרום4717,498 מ״ר
78251אשקלוןמחוז הדרום33252,524 מ״ר
78252אשקלוןמחוז הדרום66314,396 מ״ר
78253אשקלוןמחוז הדרום66311,287 מ״ר
78254אשקלוןמחוז הדרום3318,026 מ״ר
78255אשקלוןמחוז הדרום3316,505 מ״ר
78257אשקלוןמחוז הדרום127829,005 מ״ר
78258אשקלוןמחוז הדרום160615,847 מ״ר
78261אשקלוןמחוז הדרום105241,752 מ״ר
78262אשקלוןמחוז הדרום128152,985 מ״ר
78263אשקלוןמחוז הדרום5845,763 מ״ר
78272אשקלוןמחוז הדרום3161,634 מ״ר
78273אשקלוןמחוז הדרום30938,135 מ״ר
78274אשקלוןמחוז הדרום31641,191 מ״ר
78277אשקלוןמחוז הדרום91127,023 מ״ר
78278אשקלוןמחוז הדרום181827,751 מ״ר
78279אשקלוןמחוז הדרום31515,300 מ״ר
78281אשקלוןמחוז הדרום16640.784 קמ״ר
78285אשקלוןמחוז הדרום25616,573 מ״ר
78286אשקלוןמחוז הדרום30627,305 מ״ר
78287אשקלוןמחוז הדרום117420,972 מ״ר
78288אשקלוןמחוז הדרום118129,280 מ״ר
78290אשקלוןמחוז הדרום150557,757 מ״ר
78300אשקלוןמחוז הדרום12611.029 קמ״ר
78301אשקלוןמחוז הדרום30758,771 מ״ר
78302אשקלוןמחוז הדרום53294,387 מ״ר
78303אשקלוןמחוז הדרום22147,604 מ״ר
78304אשקלוןמחוז הדרום27247,316 מ״ר
78305אשקלוןמחוז הדרום32788,662 מ״ר
78306אשקלוןמחוז הדרום5920.134 קמ״ר
78308אשקלוןמחוז הדרום113917,307 מ״ר
78310אשקלוןמחוז הדרום6962.149 קמ״ר
78322אשקלוןמחוז הדרום89397,993 מ״ר
78325אשקלוןמחוז הדרום120028,577 מ״ר
78328אשקלוןמחוז הדרום122124,583 מ״ר
78329אשקלוןמחוז הדרום106212,012 מ״ר
78330אשקלוןמחוז הדרום134921,937 מ״ר
78335אשקלוןמחוז הדרום2952,604 מ״ר
78336אשקלוןמחוז הדרום86629,253 מ״ר
78338אשקלוןמחוז הדרום115213,034 מ״ר
78339אשקלוןמחוז הדרום8252,468 מ״ר
78341אשקלוןמחוז הדרום5040.133 קמ״ר
78342אשקלוןמחוז הדרום122113,458 מ״ר
78352אשקלוןמחוז הדרום30629,410 מ״ר
78354אשקלוןמחוז הדרום26928,182 מ״ר
78355אשקלוןמחוז הדרום30037,878 מ״ר
78358אשקלוןמחוז הדרום132553,578 מ״ר
78360אשקלוןמחוז הדרום3100.191 קמ״ר
78366אשקלוןמחוז הדרום85213,201 מ״ר
78369אשקלוןמחוז הדרום8534,813 מ״ר
78370אשקלוןמחוז הדרום5834,498 מ״ר
78372אשקלוןמחוז הדרום5833,639 מ״ר
78373אשקלוןמחוז הדרום29511,080 מ״ר
78374אשקלוןמחוז הדרום223830,698 מ״ר
78376אשקלוןמחוז הדרום2885,041 מ״ר
78378אשקלוןמחוז הדרום2884,058 מ״ר
78379אשקלוןמחוז הדרום2884,269 מ״ר
78381אשקלוןמחוז הדרום2889,426 מ״ר
78382אשקלוןמחוז הדרום128324,125 מ״ר
78391אשקלוןמחוז הדרום106514,471 מ״ר
78393אשקלוןמחוז הדרום23527,270 מ״ר
78396אשקלוןמחוז הדרום5343,057 מ״ר
78397אשקלוןמחוז הדרום8019,856 מ״ר
78398אשקלוןמחוז הדרום2873,930 מ״ר
78399אשקלוןמחוז הדרום22035,953 מ״ר
78401אשקלוןמחוז הדרום24815,315 מ״ר
78402אשקלוןמחוז הדרום5347,397 מ״ר
78403אשקלוןמחוז הדרום5343,817 מ״ר
78404אשקלוןמחוז הדרום28725,972 מ״ר
78406אשקלוןמחוז הדרום2707,684 מ״ר
78407אשקלוןמחוז הדרום2707,171 מ״ר
78409אשקלוןמחוז הדרום28415,971 מ״ר
78410אשקלוןמחוז הדרום5196,103 מ״ר
78413אשקלוןמחוז הדרום158533,416 מ״ר
78414אשקלוןמחוז הדרום157618,358 מ״ר
78415אשקלוןמחוז הדרום109667,282 מ״ר
78416אשקלוןמחוז הדרום27220,871 מ״ר
78420אשקלוןמחוז הדרום5627,985 מ״ר
78421אשקלוןמחוז הדרום10050.145 קמ״ר
78422אשקלוןמחוז הדרום34347,751 מ״ר
78423אשקלוןמחוז הדרום1210.182 קמ״ר
78426אשקלוןמחוז הדרום145939,898 מ״ר
78427אשקלוןמחוז הדרום29942,162 מ״ר
78431אשקלוןמחוז הדרום170440,049 מ״ר
78433אשקלוןמחוז הדרום131248,217 מ״ר
78435אשקלוןמחוז הדרום106518,307 מ״ר
78436אשקלוןמחוז הדרום5535,080 מ״ר
78437אשקלוןמחוז הדרום26755,917 מ״ר
78438אשקלוןמחוז הדרום74912,147 מ״ר
78440אשקלוןמחוז הדרום102729,631 מ״ר
78441אשקלוןמחוז הדרום7720.108 קמ״ר
78443אשקלוןמחוז הדרום25631,511 מ״ר
78461אשקלוןמחוז הדרום6560.251 קמ״ר
78463אשקלוןמחוז הדרום4320.142 קמ״ר
78464אשקלוןמחוז הדרום102625,565 מ״ר
78467אשקלוןמחוז הדרום170429,210 מ״ר
78470אשקלוןמחוז הדרום83633,097 מ״ר
78471אשקלוןמחוז הדרום3000.122 קמ״ר
78472אשקלוןמחוז הדרום2661,093 מ״ר
78473אשקלוןמחוז הדרום84215,560 מ״ר
78474אשקלוןמחוז הדרום2666,459 מ״ר
78475אשקלוןמחוז הדרום2660.112 קמ״ר
78478אשקלוןמחוז הדרום74241,166 מ״ר
78480אשקלוןמחוז הדרום7110.153 קמ״ר
78483אשקלוןמחוז הדרום28854,445 מ״ר
78484אשקלוןמחוז הדרום188139,667 מ״ר
78485אשקלוןמחוז הדרום9730.172 קמ״ר
78487אשקלוןמחוז הדרום4910.293 קמ״ר
78488אשקלוןמחוז הדרום5750.187 קמ״ר
78490אשקלוןמחוז הדרום28638,746 מ״ר
78491אשקלוןמחוז הדרום117440,256 מ״ר
78492אשקלוןמחוז הדרום31034,673 מ״ר
78493אשקלוןמחוז הדרום5370.192 קמ״ר
78497אשקלוןמחוז הדרום5790.125 קמ״ר
78498אשקלוןמחוז הדרום1770.498 קמ״ר
78501אשקלוןמחוז הדרום3910.215 קמ״ר
78502אשקלוןמחוז הדרום5217,007 מ״ר
78503אשקלוןמחוז הדרום18479,583 מ״ר
78504אשקלוןמחוז הדרום2160.195 קמ״ר
78505אשקלוןמחוז הדרום122730,410 מ״ר
78508אשקלוןמחוז הדרום94210,524 מ״ר
78509אשקלוןמחוז הדרום37419,129 מ״ר
78510אשקלוןמחוז הדרום2924,867 מ״ר
78519אשקלוןמחוז הדרום110026,267 מ״ר
78520אשקלוןמחוז הדרום5418,663 מ״ר
78521אשקלוןמחוז הדרום420.122 קמ״ר
78522אשקלוןמחוז הדרום203947,550 מ״ר
78523אשקלוןמחוז הדרום98434,038 מ״ר
78524אשקלוןמחוז הדרום219240,674 מ״ר
78525אשקלוןמחוז הדרום27934,443 מ״ר
78526אשקלוןמחוז הדרום100114,204 מ״ר
78528אשקלוןמחוז הדרום24732,464 מ״ר
78529אשקלוןמחוז הדרום5308,703 מ״ר
78530אשקלוןמחוז הדרום57322,393 מ״ר
78532אשקלוןמחוז הדרום147930,885 מ״ר
78533אשקלוןמחוז הדרום60292,160 מ״ר
78534אשקלוןמחוז הדרום47612,352 מ״ר
78535אשקלוןמחוז הדרום93828,187 מ״ר
78536אשקלוןמחוז הדרום6007,020 מ״ר
78537אשקלוןמחוז הדרום60015,387 מ״ר
78538אשקלוןמחוז הדרום120823,412 מ״ר
78539אשקלוןמחוז הדרום28330,474 מ״ר
78540אשקלוןמחוז הדרום73521,616 מ״ר
78541אשקלוןמחוז הדרום20247,629 מ״ר
78542אשקלוןמחוז הדרום63636,652 מ״ר
78544אשקלוןמחוז הדרום158934,367 מ״ר
78550אשקלוןמחוז הדרום61113,753 מ״ר
78551אשקלוןמחוז הדרום20637,799 מ״ר
78553אשקלוןמחוז הדרום1580.161 קמ״ר
78554אשקלוןמחוז הדרום112324,258 מ״ר
78555אשקלוןמחוז הדרום26318,607 מ״ר
78556אשקלוןמחוז הדרום103311,923 מ״ר
78557אשקלוןמחוז הדרום114516,420 מ״ר
78558אשקלוןמחוז הדרום83924,426 מ״ר
78559אשקלוןמחוז הדרום121734,480 מ״ר
78560אשקלוןמחוז הדרום3933,924 מ״ר
78562אשקלוןמחוז הדרום2170.689 קמ״ר
78563אשקלוןמחוז הדרום24115,541 מ״ר
78564אשקלוןמחוז הדרום28646,054 מ״ר
78565אשקלוןמחוז הדרום14283,492 מ״ר
78566אשקלוןמחוז הדרום3630.668 קמ״ר
78567אשקלוןמחוז הדרום85211,798 מ״ר
78578אשקלוןמחוז הדרום124030,112 מ״ר
78579אשקלוןמחוז הדרום30745,390 מ״ר
78581אשקלוןמחוז הדרום96014,343 מ״ר
78582אשקלוןמחוז הדרום15930.87 קמ״ר
78583אשקלוןמחוז הדרום71915,268 מ״ר
78584אשקלוןמחוז הדרום69216,713 מ״ר
78585אשקלוןמחוז הדרום27424,336 מ״ר
78586אשקלוןמחוז הדרום29911,869 מ״ר
78587אשקלוןמחוז הדרום57213,248 מ״ר
78588אשקלוןמחוז הדרום17742,643 מ״ר
78593אשקלוןמחוז הדרום28979,220 מ״ר
78594אשקלוןמחוז הדרום
78595אשקלוןמחוז הדרום
78597אשקלוןמחוז הדרום6008,680 מ״ר
78598אשקלוןמחוז הדרום
78601אשקלוןמחוז הדרום6110.197 קמ״ר
78602אשקלוןמחוז הדרום118833,325 מ״ר
78607אשקלוןמחוז הדרום148332,074 מ״ר
78608אשקלוןמחוז הדרום35690.861 קמ״ר
78609אשקלוןמחוז הדרום8719,885 מ״ר
78610אשקלוןמחוז הדרום6510.131 קמ״ר
78611אשקלוןמחוז הדרום19445,957 מ״ר
78616אשקלוןמחוז הדרום27027,703 מ״ר
78617אשקלוןמחוז הדרום11780.349 קמ״ר
78618אשקלוןמחוז הדרום24670.125 קמ״ר
78619אשקלוןמחוז הדרום30127,936 מ״ר
78623אשקלוןמחוז הדרום
78625אשקלוןמחוז הדרום153156,164 מ״ר
78626אשקלוןמחוז הדרום5697,892 מ״ר
78628אשקלוןמחוז הדרום3970.131 קמ״ר
78631אשקלוןמחוז הדרום30765,581 מ״ר
78633אשקלוןמחוז הדרום
78635אשקלוןמחוז הדרום
78636אשקלוןמחוז הדרום
78640אשקלוןמחוז הדרום7580.256 קמ״ר
78641אשקלוןמחוז הדרום32350,795 מ״ר
78644אשקלוןמחוז הדרום6030.172 קמ״ר
78646אשקלוןמחוז הדרום52163,525 מ״ר
78647אשקלוןמחוז הדרום105919,026 מ״ר
78649אשקלוןמחוז הדרום26612,163 מ״ר
78650אשקלוןמחוז הדרום28690,095 מ״ר
78651אשקלוןמחוז הדרום8340.15 קמ״ר
78653אשקלוןמחוז הדרום112125,376 מ״ר
78654אשקלוןמחוז הדרום89311,595 מ״ר
78655אשקלוןמחוז הדרום31742,568 מ״ר
78669אשקלוןמחוז הדרום1800.115 קמ״ר
78670אשקלוןמחוז הדרום2950.284 קמ״ר
78671אשקלוןמחוז הדרום3999,906 מ״ר
78672אשקלוןמחוז הדרום40111,252 מ״ר
78673אשקלוןמחוז הדרום14860,855 מ״ר
78674אשקלוןמחוז הדרום2700.369 קמ״ר
78675אשקלוןמחוז הדרום58014,613 מ״ר
78676אשקלוןמחוז הדרום50822,560 מ״ר
78677אשקלוןמחוז הדרום112751,519 מ״ר
78678אשקלוןמחוז הדרום
78680אשקלוןמחוז הדרום5520.116 קמ״ר
78681אשקלוןמחוז הדרום136942,110 מ״ר
78682אשקלוןמחוז הדרום60414,066 מ״ר
78683אשקלוןמחוז הדרום59521,278 מ״ר
78685אשקלוןמחוז הדרום119030,052 מ״ר
78686אשקלוןמחוז הדרום29652,199 מ״ר
78687אשקלוןמחוז הדרום2593.061 קמ״ר
78688אשקלוןמחוז הדרום28036,295 מ״ר
78690אשקלוןמחוז הדרום168561,657 מ״ר
78691אשקלוןמחוז הדרום27930,976 מ״ר
78692אשקלוןמחוז הדרום3266,377 מ״ר
78693אשקלוןמחוז הדרום22424,908 מ״ר
78694אשקלוןמחוז הדרום7486,569 מ״ר
78696אשקלוןמחוז הדרום88044,722 מ״ר
78697אשקלוןמחוז הדרום195673,516 מ״ר
78700אשקלוןמחוז הדרום8090.121 קמ״ר
78701אשקלוןמחוז הדרום131543,199 מ״ר
78702אשקלוןמחוז הדרום29613,642 מ״ר
78703אשקלוןמחוז הדרום60012,352 מ״ר
78704אשקלוןמחוז הדרום4955,148 מ״ר
78705אשקלוןמחוז הדרום29921,718 מ״ר
78706אשקלוןמחוז הדרום225676,341 מ״ר
78707אשקלוןמחוז הדרום87614,661 מ״ר
78708אשקלוןמחוז הדרום27742,441 מ״ר
78709אשקלוןמחוז הדרום85814,247 מ״ר
78710אשקלוןמחוז הדרום2999,696 מ״ר
78713אשקלוןמחוז הדרום58361,740 מ״ר
78714אשקלוןמחוז הדרום30494,805 מ״ר
78715אשקלוןמחוז הדרום2955,174 מ״ר
78718אשקלוןמחוז הדרום8090.121 קמ״ר
78720אשקלוןמחוז הדרום54052,274 מ״ר
78721אשקלוןמחוז הדרום7700.159 קמ״ר
78723אשקלוןמחוז הדרום5355,624 מ״ר
78724אשקלוןמחוז הדרום29932,470 מ״ר
78725אשקלוןמחוז הדרום5634,830 מ״ר
78726אשקלוןמחוז הדרום28279,833 מ״ר
78727אשקלוןמחוז הדרום83229,628 מ״ר
78728אשקלוןמחוז הדרום111826,433 מ״ר
78730אשקלוןמחוז הדרום25644,793 מ״ר
78733אשקלוןמחוז הדרום1340.166 קמ״ר
78735אשקלוןמחוז הדרום7459,124 מ״ר
78741אשקלוןמחוז הדרום8110.166 קמ״ר
78743אשקלוןמחוז הדרום2910.177 קמ״ר
78751אשקלוןמחוז הדרום2360.119 קמ״ר
78752אשקלוןמחוז הדרום27229,916 מ״ר
78754אשקלוןמחוז הדרום12695,277 מ״ר
78756אשקלוןמחוז הדרום32333,994 מ״ר
78760אשקלוןמחוז הדרום157473,161 מ״ר
78763אשקלוןמחוז הדרום4758,402 מ״ר
78765אשקלוןמחוז הדרום29628,996 מ״ר
78766אשקלוןמחוז הדרום182020,722 מ״ר
78767אשקלוןמחוז הדרום182364,033 מ״ר
78768אשקלוןמחוז הדרום11090.109 קמ״ר
78770אשקלוןמחוז הדרום51210,034 מ״ר
78771אשקלוןמחוז הדרום5025,711 מ״ר
78772אשקלוןמחוז הדרום59119,911 מ״ר
78773אשקלוןמחוז הדרום84217,970 מ״ר
78774אשקלוןמחוז הדרום21173,971 מ״ר
78775אשקלוןמחוז הדרום50218,589 מ״ר
78780אשקלוןמחוז הדרום5110.177 קמ״ר
78781אשקלוןמחוז הדרום9330.13 קמ״ר
78782אשקלוןמחוז הדרום5780.193 קמ״ר
78783אשקלוןמחוז הדרום7080.397 קמ״ר
78784אשקלוןמחוז הדרום113922,804 מ״ר
78785אשקלוןמחוז הדרום25782.162 קמ״ר
78792אשקלוןמחוז הדרום5170.134 קמ״ר
78793אשקלוןמחוז הדרום10420.738 קמ״ר
79341אשקלוןמחוז הדרום
79841אשקלוןמחוז הדרום
79853אשקלוןמחוז הדרום

מידע דמוגרפי על אשקלון, מחוז הדרום

מספר תושבים86930
צפיפות אוכלוסין1819 / km²
אוכלוסייה גברית42623 (49%)
אוכלוסייה נשית44307 (51%)
גיל חציוני32.7
גיל חציוני של גברים31.2
גיל חציוני של נשים34.2
עסקים ב-אשקלון, מחוז הדרום3109
אוכלוסייה (1975)35890
אוכלוסייה (2000)67404
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 +142.2%
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 +29%

אשקלון

אשקלון היא עיר חוף במחוז הדרום בישראל, במישור החוף הדרומי, על חוף הים התיכון בין אשדוד לעזה, בירת נפת אשקלון. נמנית עם הערים הקדומות ביותר בארץ ישראל העתיקה. מקור שמה של אשקלון הוא שקל, שפעם היה שמה של העיר. לעיר היסטוריה ארוכה של אלפי שנים, בהן התקיימו בה יי..  ︎  דף הוויקיפדיה של אשקלון