(193) מיקודים בחדרה

הצג רשימת מיקודים בחדרה
אזור זמןשעון ישראל
אֵזוֹר53 קמ״ר
מספר תושבים50872 (פרטים נוספים)
אוכלוסייה גברית25053 (49.2%)
אוכלוסייה נשית25819 (50.8%)
גיל חציוני30.4
מיקודים30856, 37850, 38000 (190 עוד)
קידומת4

מפה אינטראקטיבית

(193) מיקודים בחדרה, מחוז חיפה

מיקודעירמחוז מינהלימספר תושביםאֵזוֹר
30856חדרהמחוז חיפה
37850חדרהמחוז חיפה
38000חדרהמחוז חיפה15832.5 קמ״ר
38001חדרהמחוז חיפה
38100חדרהמחוז חיפה
38101חדרהמחוז חיפה
38102חדרהמחוז חיפה
38103חדרהמחוז חיפה
38104חדרהמחוז חיפה
38110חדרהמחוז חיפה
38111חדרהמחוז חיפה
38120חדרהמחוז חיפה
38121חדרהמחוז חיפה
38123חדרהמחוז חיפה
38130חדרהמחוז חיפה
38131חדרהמחוז חיפה
38132חדרהמחוז חיפה
38133חדרהמחוז חיפה
38134חדרהמחוז חיפה
38200חדרהמחוז חיפה99822,996 מ״ר
38202חדרהמחוז חיפה33741,699 מ״ר
38203חדרהמחוז חיפה6590.132 קמ״ר
38204חדרהמחוז חיפה225657,579 מ״ר
38205חדרהמחוז חיפה166624,825 מ״ר
38220חדרהמחוז חיפה6730.475 קמ״ר
38221חדרהמחוז חיפה198032,179 מ״ר
38223חדרהמחוז חיפה5209,042 מ״ר
38224חדרהמחוז חיפה100520,824 מ״ר
38225חדרהמחוז חיפה62314,279 מ״ר
38226חדרהמחוז חיפה28020,088 מ״ר
38227חדרהמחוז חיפה57751,060 מ״ר
38230חדרהמחוז חיפה71729,698 מ״ר
38231חדרהמחוז חיפה190.154 קמ״ר
38232חדרהמחוז חיפה56511,255 מ״ר
38233חדרהמחוז חיפה108516,031 מ״ר
38234חדרהמחוז חיפה6152,632 מ״ר
38235חדרהמחוז חיפה108523,917 מ״ר
38236חדרהמחוז חיפה17090.8 קמ״ר
38237חדרהמחוז חיפה25218,005 מ״ר
38238חדרהמחוז חיפה5120.126 קמ״ר
38240חדרהמחוז חיפה117414,582 מ״ר
38241חדרהמחוז חיפה76264,518 מ״ר
38242חדרהמחוז חיפה42018,634 מ״ר
38243חדרהמחוז חיפה7274,030 מ״ר
38244חדרהמחוז חיפה2510.184 קמ״ר
38245חדרהמחוז חיפה5580.396 קמ״ר
38246חדרהמחוז חיפה2070.747 קמ״ר
38247חדרהמחוז חיפה80942,244 מ״ר
38248חדרהמחוז חיפה1820.152 קמ״ר
38249חדרהמחוז חיפה5920.144 קמ״ר
38260חדרהמחוז חיפה33641,115 מ״ר
38261חדרהמחוז חיפה64345,701 מ״ר
38265חדרהמחוז חיפה33559,776 מ״ר
38266חדרהמחוז חיפה31552,417 מ״ר
38267חדרהמחוז חיפה2973.047 קמ״ר
38268חדרהמחוז חיפה10260.926 קמ״ר
38271חדרהמחוז חיפה30313,283 מ״ר
38276חדרהמחוז חיפה25327,867 מ״ר
38277חדרהמחוז חיפה510.481 קמ״ר
38278חדרהמחוז חיפה42131,955 מ״ר
38279חדרהמחוז חיפה126625,321 מ״ר
38281חדרהמחוז חיפה1490.319 קמ״ר
38282חדרהמחוז חיפה9310.89 קמ״ר
38283חדרהמחוז חיפה3930.128 קמ״ר
38284חדרהמחוז חיפה3420.577 קמ״ר
38286חדרהמחוז חיפה50143,719 מ״ר
38300חדרהמחוז חיפה1700.108 קמ״ר
38301חדרהמחוז חיפה23662,336 מ״ר
38302חדרהמחוז חיפה5060.251 קמ״ר
38303חדרהמחוז חיפה3910.124 קמ״ר
38305חדרהמחוז חיפה21656,374 מ״ר
38306חדרהמחוז חיפה51915,460 מ״ר
38307חדרהמחוז חיפה19731,766 מ״ר
38321חדרהמחוז חיפה1650.136 קמ״ר
38322חדרהמחוז חיפה3870.47 קמ״ר
38323חדרהמחוז חיפה112041,198 מ״ר
38324חדרהמחוז חיפה36597,393 מ״ר
38325חדרהמחוז חיפה26424,694 מ״ר
38326חדרהמחוז חיפה113625,145 מ״ר
38329חדרהמחוז חיפה10631.388 קמ״ר
38330חדרהמחוז חיפה111130,230 מ״ר
38331חדרהמחוז חיפה170047,530 מ״ר
38333חדרהמחוז חיפה26869,228 מ״ר
38344חדרהמחוז חיפה386516 מ״ר
38345חדרהמחוז חיפה1240.273 קמ״ר
38351חדרהמחוז חיפה4450.23 קמ״ר
38361חדרהמחוז חיפה154941,843 מ״ר
38362חדרהמחוז חיפה3360.179 קמ״ר
38363חדרהמחוז חיפה59992,460 מ״ר
38364חדרהמחוז חיפה59786,286 מ״ר
38365חדרהמחוז חיפה380.112 קמ״ר
38366חדרהמחוז חיפה51717,115 מ״ר
38367חדרהמחוז חיפה4758,752 מ״ר
38368חדרהמחוז חיפה96629,619 מ״ר
38369חדרהמחוז חיפה116020,524 מ״ר
38371חדרהמחוז חיפה108110,523 מ״ר
38373חדרהמחוז חיפה5933,849 מ״ר
38374חדרהמחוז חיפה1990.176 קמ״ר
38377חדרהמחוז חיפה65326,237 מ״ר
38380חדרהמחוז חיפה133753,631 מ״ר
38381חדרהמחוז חיפה66065,568 מ״ר
38382חדרהמחוז חיפה3240.115 קמ״ר
38385חדרהמחוז חיפה88621,997 מ״ר
38386חדרהמחוז חיפה6587,875 מ״ר
38387חדרהמחוז חיפה6484,278 מ״ר
38390חדרהמחוז חיפה102414,406 מ״ר
38391חדרהמחוז חיפה77415,514 מ״ר
38394חדרהמחוז חיפה6589,691 מ״ר
38400חדרהמחוז חיפה68048,696 מ״ר
38401חדרהמחוז חיפה140658,742 מ״ר
38402חדרהמחוז חיפה31077,984 מ״ר
38403חדרהמחוז חיפה86018,164 מ״ר
38404חדרהמחוז חיפה37311,703 מ״ר
38405חדרהמחוז חיפה30218,911 מ״ר
38406חדרהמחוז חיפה100819,620 מ״ר
38408חדרהמחוז חיפה32829,791 מ״ר
38409חדרהמחוז חיפה6299,623 מ״ר
38410חדרהמחוז חיפה4280.367 קמ״ר
38411חדרהמחוז חיפה73927,107 מ״ר
38413חדרהמחוז חיפה73927,995 מ״ר
38416חדרהמחוז חיפה9345,963 מ״ר
38417חדרהמחוז חיפה30522,598 מ״ר
38420חדרהמחוז חיפה18521,921 מ״ר
38421חדרהמחוז חיפה234836,283 מ״ר
38422חדרהמחוז חיפה22280,144 מ״ר
38423חדרהמחוז חיפה163723,139 מ״ר
38424חדרהמחוז חיפה32549,715 מ״ר
38425חדרהמחוז חיפה9310.316 קמ״ר
38427חדרהמחוז חיפה6090.103 קמ״ר
38428חדרהמחוז חיפה5850.131 קמ״ר
38442חדרהמחוז חיפה5470.128 קמ״ר
38443חדרהמחוז חיפה7710.108 קמ״ר
38444חדרהמחוז חיפה128538,294 מ״ר
38445חדרהמחוז חיפה25744,474 מ״ר
38446חדרהמחוז חיפה5040.116 קמ״ר
38447חדרהמחוז חיפה163350,672 מ״ר
38448חדרהמחוז חיפה24380,342 מ״ר
38450חדרהמחוז חיפה154873,740 מ״ר
38452חדרהמחוז חיפה78817,222 מ״ר
38453חדרהמחוז חיפה8240.142 קמ״ר
38454חדרהמחוז חיפה2436,714 מ״ר
38456חדרהמחוז חיפה112434,659 מ״ר
38457חדרהמחוז חיפה4288,293 מ״ר
38458חדרהמחוז חיפה20732,245 מ״ר
38459חדרהמחוז חיפה7590.134 קמ״ר
38460חדרהמחוז חיפה36168,769 מ״ר
38461חדרהמחוז חיפה1420.158 קמ״ר
38473חדרהמחוז חיפה125912,997 מ״ר
38480חדרהמחוז חיפה1300.147 קמ״ר
38481חדרהמחוז חיפה6680.44 קמ״ר
38482חדרהמחוז חיפה4220.129 קמ״ר
38483חדרהמחוז חיפה4810.198 קמ״ר
38484חדרהמחוז חיפה5950.719 קמ״ר
38485חדרהמחוז חיפה25415,742 מ״ר
38486חדרהמחוז חיפה1870.198 קמ״ר
38490חדרהמחוז חיפה3490.113 קמ״ר
38491חדרהמחוז חיפה18662,355 מ״ר
38492חדרהמחוז חיפה23165,445 מ״ר
38494חדרהמחוז חיפה2001.067 קמ״ר
38495חדרהמחוז חיפה16081,010 מ״ר
38496חדרהמחוז חיפה1440.137 קמ״ר
38497חדרהמחוז חיפה4600.801 קמ״ר
38498חדרהמחוז חיפה1820.167 קמ״ר
38500חדרהמחוז חיפה40203.833 קמ״ר
38501חדרהמחוז חיפה15540.446 קמ״ר
38504חדרהמחוז חיפה25123,817 מ״ר
38506חדרהמחוז חיפה36039,612 מ״ר
38507חדרהמחוז חיפה61879,971 מ״ר
38508חדרהמחוז חיפה80.114 קמ״ר
38509חדרהמחוז חיפה3036,598 מ״ר
38510חדרהמחוז חיפה55336,175 מ״ר
38516חדרהמחוז חיפה950.19 קמ״ר
38520חדרהמחוז חיפה3850.938 קמ״ר
38521חדרהמחוז חיפה1860.852 קמ״ר
38523חדרהמחוז חיפה3500.137 קמ״ר
38525חדרהמחוז חיפה27710,794 מ״ר
38526חדרהמחוז חיפה7940.21 קמ״ר
38530חדרהמחוז חיפה2480.119 קמ״ר
38531חדרהמחוז חיפה78132,933 מ״ר
38532חדרהמחוז חיפה63523,014 מ״ר
38540חדרהמחוז חיפה4886,617 מ״ר
38541חדרהמחוז חיפה1833,156 מ״ר
38570חדרהמחוז חיפה124654,182 מ״ר
38571חדרהמחוז חיפה27638,787 מ״ר
38572חדרהמחוז חיפה5627,652 מ״ר
38573חדרהמחוז חיפה56229,301 מ״ר
38575חדרהמחוז חיפה54915,634 מ״ר
38581חדרהמחוז חיפה69816,218 מ״ר
38582חדרהמחוז חיפה62712,029 מ״ר
38592חדרהמחוז חיפה5537,152 מ״ר
38650חדרהמחוז חיפה28626,800 מ״ר
38681חדרהמחוז חיפה32728,167 מ״ר
38777חדרהמחוז חיפה

מידע דמוגרפי על חדרה, מחוז חיפה

מספר תושבים50872
צפיפות אוכלוסין959.8 / km²
אוכלוסייה גברית25053 (49.2%)
אוכלוסייה נשית25819 (50.8%)
גיל חציוני30.4
גיל חציוני של גברים29.2
גיל חציוני של נשים31.5
עסקים ב-חדרה, מחוז חיפה2660
אוכלוסייה (1975)17600
אוכלוסייה (2000)36701
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 +189%
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 +38.6%

חדרה

חדרה היא עיר במחוז חיפה בישראל שבשרון הצפוני, אשר שוכנת לחוף הים התיכון. היא הוקמה כמושבה על ידי אנשי העלייה הראשונה ב-1891, והוכרזה כעיר בשנת 1952. מקור השם חדרה בערבית, الخضيرة (תעתיק מדויק: אל-חְ'דֵירַה, "הירקרקה"), על שם הירוקת שבביצות. אבשלום קור הציע כי ..  ︎  דף הוויקיפדיה של חדרה