(261) מיקודים ביפו

הצג רשימת מיקודים ביפו
אזור זמןשעון ישראל
אֵזוֹר26.3 קמ״ר
מספר תושבים95118 (פרטים נוספים)
אוכלוסייה גברית45954 (48.3%)
אוכלוסייה נשית49164 (51.7%)
גיל חציוני36.4
מיקודים58200, 58201, 59000 (258 עוד)
קידומת3

מפה אינטראקטיבית

(261) מיקודים ביפו, מחוז תל אביב

מיקודעירמחוז מינהלימספר תושביםאֵזוֹר
58200H̱olonמחוז תל אביב28610.22 קמ״ר
58201H̱olonמחוז תל אביב256119,167 מ״ר
59000בת יםמחוז תל אביב11150.144 קמ״ר
59100בת יםמחוז תל אביב
59101בת יםמחוז תל אביב
59102בת יםמחוז תל אביב
59104בת יםמחוז תל אביב
59105בת יםמחוז תל אביב
59106בת יםמחוז תל אביב
59107בת יםמחוז תל אביב
59108בת יםמחוז תל אביב
59110בת יםמחוז תל אביב
59112בת יםמחוז תל אביב
59120בת יםמחוז תל אביב
59121בת יםמחוז תל אביב
59123בת יםמחוז תל אביב
59130בת יםמחוז תל אביב
59131בת יםמחוז תל אביב
59132בת יםמחוז תל אביב
59133בת יםמחוז תל אביב
59134בת יםמחוז תל אביב
59136בת יםמחוז תל אביב
59137בת יםמחוז תל אביב
59138בת יםמחוז תל אביב
59139בת יםמחוז תל אביב
59140בת יםמחוז תל אביב
59150בת יםמחוז תל אביב
59160בת יםמחוז תל אביב
59170בת יםמחוז תל אביב
59180בת יםמחוז תל אביב
59200מחוז תל אביב285116,743 מ״ר
59201בת יםמחוז תל אביב221632,029 מ״ר
59205בת יםמחוז תל אביב87114,702 מ״ר
59301בת יםמחוז תל אביב6560.174 קמ״ר
59302בת יםמחוז תל אביב303120,470 מ״ר
59303בת יםמחוז תל אביב62561,710 מ״ר
59304בת יםמחוז תל אביב16794,607 מ״ר
59305בת יםמחוז תל אביב205663,536 מ״ר
59306בת יםמחוז תל אביב105410,175 מ״ר
59307בת יםמחוז תל אביב10549,761 מ״ר
59308בת יםמחוז תל אביב206213,532 מ״ר
59309בת יםמחוז תל אביב10545,604 מ״ר
59311בת יםמחוז תל אביב210822,833 מ״ר
59312בת יםמחוז תל אביב376224,409 מ״ר
59313בת יםמחוז תל אביב403920,594 מ״ר
59314בת יםמחוז תל אביב309214,343 מ״ר
59315בת יםמחוז תל אביב103028,827 מ״ר
59316בת יםמחוז תל אביב30769,532 מ״ר
59317בת יםמחוז תל אביב412419,385 מ״ר
59321בת יםמחוז תל אביב77944,428 מ״ר
59322בת יםמחוז תל אביב241438,368 מ״ר
59323בת יםמחוז תל אביב346518,711 מ״ר
59324בת יםמחוז תל אביב412410,762 מ״ר
59325בת יםמחוז תל אביב373224,251 מ״ר
59326בת יםמחוז תל אביב202114,209 מ״ר
59331בת יםמחוז תל אביב403228,563 מ״ר
59333בת יםמחוז תל אביב75432,016 מ״ר
59337בת יםמחוז תל אביב101122,126 מ״ר
59341בת יםמחוז תל אביב394220,539 מ״ר
59342בת יםמחוז תל אביב105134,053 מ״ר
59343בת יםמחוז תל אביב701948,999 מ״ר
59344בת יםמחוז תל אביב202420,046 מ״ר
59371בת יםמחוז תל אביב606333,650 מ״ר
59372בת יםמחוז תל אביב302437,375 מ״ר
59373בת יםמחוז תל אביב194614,131 מ״ר
59374בת יםמחוז תל אביב397121,211 מ״ר
59375בת יםמחוז תל אביב202120,755 מ״ר
59376בת יםמחוז תל אביב303916,927 מ״ר
59377בת יםמחוז תל אביב202114,592 מ״ר
59378בת יםמחוז תל אביב303924,100 מ״ר
59381בת יםמחוז תל אביב
59382בת יםמחוז תל אביב101330,484 מ״ר
59383בת יםמחוז תל אביב101118,806 מ״ר
59385בת יםמחוז תל אביב10095,945 מ״ר
59391בת יםמחוז תל אביב303925,563 מ״ר
59392בת יםמחוז תל אביב20295,854 מ״ר
59393בת יםמחוז תל אביב201612,728 מ״ר
59395בת יםמחוז תל אביב708356,399 מ״ר
59397בת יםמחוז תל אביב202915,030 מ״ר
59401בת יםמחוז תל אביב10137,596 מ״ר
59402בת יםמחוז תל אביב202612,010 מ״ר
59403בת יםמחוז תל אביב202614,739 מ״ר
59411בת יםמחוז תל אביב40426,937 מ״ר
59413בת יםמחוז תל אביב100111,473 מ״ר
59414בת יםמחוז תל אביב604717,492 מ״ר
59421בת יםמחוז תל אביב502119,405 מ״ר
59426בת יםמחוז תל אביב20226,946 מ״ר
59427בת יםמחוז תל אביב100911,352 מ״ר
59441בת יםמחוז תל אביב258315,888 מ״ר
59442בת יםמחוז תל אביב194621,004 מ״ר
59444בת יםמחוז תל אביב101318,239 מ״ר
59446בת יםמחוז תל אביב477935,260 מ״ר
59447בת יםמחוז תל אביב514619,911 מ״ר
59450בת יםמחוז תל אביב33749,992 מ״ר
59452בת יםמחוז תל אביב207327,727 מ״ר
59453בת יםמחוז תל אביב10609,979 מ״ר
59454בת יםמחוז תל אביב414221,622 מ״ר
59456בת יםמחוז תל אביב105720,583 מ״ר
59462בת יםמחוז תל אביב101312,800 מ״ר
59463בת יםמחוז תל אביב303415,851 מ״ר
59464בת יםמחוז תל אביב202410,745 מ״ר
59465בת יםמחוז תל אביב10118,775 מ״ר
59467בת יםמחוז תל אביב10138,389 מ״ר
59468בת יםמחוז תל אביב406017,757 מ״ר
59469בת יםמחוז תל אביב612933,686 מ״ר
59472בת יםמחוז תל אביב105319,485 מ״ר
59473בת יםמחוז תל אביב207113,420 מ״ר
59474בת יםמחוז תל אביב312423,571 מ״ר
59475בת יםמחוז תל אביב105919,393 מ״ר
59481בת יםמחוז תל אביב206911,048 מ״ר
59482בת יםמחוז תל אביב312422,196 מ״ר
59483בת יםמחוז תל אביב308214,499 מ״ר
59485בת יםמחוז תל אביב206614,660 מ״ר
59486בת יםמחוז תל אביב413512,554 מ״ר
59487בת יםמחוז תל אביב10115,745 מ״ר
59491בת יםמחוז תל אביב10097,267 מ״ר
59492בת יםמחוז תל אביב10096,824 מ״ר
59496בת יםמחוז תל אביב304719,471 מ״ר
59501בת יםמחוז תל אביב302714,730 מ״ר
59502בת יםמחוז תל אביב100423,399 מ״ר
59550בת יםמחוז תל אביב100838,862 מ״ר
59551בת יםמחוז תל אביב10084,225 מ״ר
59552בת יםמחוז תל אביב101336,045 מ״ר
59555בת יםמחוז תל אביב483827,082 מ״ר
59556בת יםמחוז תל אביב75358,495 מ״ר
59557בת יםמחוז תל אביב37795,180 מ״ר
59560בת יםמחוז תל אביב202867,051 מ״ר
59561בת יםמחוז תל אביב100628,705 מ״ר
59562בת יםמחוז תל אביב279128,973 מ״ר
59563בת יםמחוז תל אביב192590,747 מ״ר
59564בת יםמחוז תל אביב84929,048 מ״ר
59566בת יםמחוז תל אביב19253,406 מ״ר
59571בת יםמחוז תל אביב303712,997 מ״ר
59572בת יםמחוז תל אביב20243,877 מ״ר
59573בת יםמחוז תל אביב300914,554 מ״ר
59576בת יםמחוז תל אביב98430,116 מ״ר
59577בת יםמחוז תל אביב587417,865 מ״ר
59578בת יםמחוז תל אביב93741,574 מ״ר
59579בת יםמחוז תל אביב501118,275 מ״ר
59581בת יםמחוז תל אביב101125,985 מ״ר
59583בת יםמחוז תל אביב30278,186 מ״ר
59584בת יםמחוז תל אביב299810,923 מ״ר
59585בת יםמחוז תל אביב101213,162 מ״ר
59586בת יםמחוז תל אביב299810,405 מ״ר
59587בת יםמחוז תל אביב19308,555 מ״ר
59588בת יםמחוז תל אביב99414,236 מ״ר
59589בת יםמחוז תל אביב99340,862 מ״ר
59590בת יםמחוז תל אביב10040.123 קמ״ר
59592בת יםמחוז תל אביב202967,519 מ״ר
59593בת יםמחוז תל אביב9942,892 מ״ר
59594בת יםמחוז תל אביב402328,017 מ״ר
59595בת יםמחוז תל אביב300112,134 מ״ר
59596בת יםמחוז תל אביב300710,545 מ״ר
59597בת יםמחוז תל אביב408924,424 מ״ר
59598בת יםמחוז תל אביב202318,116 מ״ר
59599בת יםמחוז תל אביב207524,361 מ״ר
59600בת יםמחוז תל אביב20234,728 מ״ר
59601בת יםמחוז תל אביב404936,343 מ״ר
59602בת יםמחוז תל אביב101035,099 מ״ר
59603בת יםמחוז תל אביב16276,073 מ״ר
59604בת יםמחוז תל אביב10209,723 מ״ר
59605בת יםמחוז תל אביב10206,942 מ״ר
59606בת יםמחוז תל אביב325725,454 מ״ר
59607בת יםמחוז תל אביב104546,890 מ״ר
59611בת יםמחוז תל אביב19994,037 מ״ר
59612בת יםמחוז תל אביב395122,753 מ״ר
59613בת יםמחוז תל אביב294617,500 מ״ר
59615בת יםמחוז תל אביב585176,139 מ״ר
59620בת יםמחוז תל אביב30380.143 קמ״ר
59621בת יםמחוז תל אביב198768,241 מ״ר
59622בת יםמחוז תל אביב100047,258 מ״ר
59623בת יםמחוז תל אביב787428,619 מ״ר
59624בת יםמחוז תל אביב94372,171 מ״ר
59625בת יםמחוז תל אביב90961,490 מ״ר
59626בת יםמחוז תל אביב101947,529 מ״ר
59627בת יםמחוז תל אביב597443,714 מ״ר
59631בת יםמחוז תל אביב615934,446 מ״ר
59641בת יםמחוז תל אביב
59642בת יםמחוז תל אביב100557,958 מ״ר
59644בת יםמחוז תל אביב294729,483 מ״ר
59646בת יםמחוז תל אביב99525,048 מ״ר
59647בת יםמחוז תל אביב589731,859 מ״ר
59651בת יםמחוז תל אביב177862,049 מ״ר
59652בת יםמחוז תל אביב378313,456 מ״ר
59655בת יםמחוז תל אביב12110.141 קמ״ר
59661בת יםמחוז תל אביב19616,524 מ״ר
59671בת יםמחוז תל אביב287912,266 מ״ר
59672בת יםמחוז תל אביב390519,054 מ״ר
59673בת יםמחוז תל אביב393719,067 מ״ר
59674בת יםמחוז תל אביב23150.147 קמ״ר
59675בת יםמחוז תל אביב88923,877 מ״ר
65785תל אביב-יפומחוז תל אביב
66881תל אביב-יפומחוז תל אביב
66883תל אביב-יפומחוז תל אביב
68041תל אביב-יפומחוז תל אביב62628,673 מ״ר
68043תל אביב-יפומחוז תל אביב182715,986 מ״ר
68044תל אביב-יפומחוז תל אביב117510,602 מ״ר
68045תל אביב-יפומחוז תל אביב65055,825 מ״ר
68049תל אביב-יפומחוז תל אביב100343,882 מ״ר
68060תל אביב-יפומחוז תל אביב450832,834 מ״ר
68065תל אביב-יפומחוז תל אביב190538,190 מ״ר
68066תל אביב-יפומחוז תל אביב53310,016 מ״ר
68069תל אביב-יפומחוז תל אביב439469,389 מ״ר
68072תל אביב-יפומחוז תל אביב59224,581 מ״ר
68076תל אביב-יפומחוז תל אביב59351,201 מ״ר
68078מחוז תל אביב257721,204 מ״ר
68079תל אביב-יפומחוז תל אביב63699,428 מ״ר
68080תל אביב-יפומחוז תל אביב58162,562 מ״ר
68081תל אביב-יפומחוז תל אביב178223,169 מ״ר
68082תל אביב-יפומחוז תל אביב59642,499 מ״ר
68083תל אביב-יפומחוז תל אביב356238,197 מ״ר
68084תל אביב-יפומחוז תל אביב5962,254 מ״ר
68086תל אביב-יפומחוז תל אביב239337,050 מ״ר
68087תל אביב-יפומחוז תל אביב59247,275 מ״ר
68088תל אביב-יפומחוז תל אביב242544,687 מ״ר
68089תל אביב-יפומחוז תל אביב120758,840 מ״ר
68090תל אביב-יפומחוז תל אביב228219,995 מ״ר
68098תל אביב-יפומחוז תל אביב59122,794 מ״ר
68100תל אביב-יפומחוז תל אביב164414,605 מ״ר
68141תל אביב-יפומחוז תל אביב23878,762 מ״ר
68150תל אביב-יפומחוז תל אביב164419,338 מ״ר
68151תל אביב-יפומחוז תל אביב343428,812 מ״ר
68153תל אביב-יפומחוז תל אביב170918,364 מ״ר
68155תל אביב-יפומחוז תל אביב49527,095 מ״ר
68157תל אביב-יפומחוז תל אביב223126,734 מ״ר
68158תל אביב-יפומחוז תל אביב223124,184 מ״ר
68159תל אביב-יפומחוז תל אביב223631,434 מ״ר
68170תל אביב-יפומחוז תל אביב178014,086 מ״ר
68171תל אביב-יפומחוז תל אביב118938,443 מ״ר
68178תל אביב-יפומחוז תל אביב224223,919 מ״ר
68179תל אביב-יפומחוז תל אביב17629,206 מ״ר
68183תל אביב-יפומחוז תל אביב168414,889 מ״ר
68184תל אביב-יפומחוז תל אביב10850.108 קמ״ר
68185תל אביב-יפומחוז תל אביב4460.101 קמ״ר
68190תל אביב-יפומחוז תל אביב16330.202 קמ״ר
68191תל אביב-יפומחוז תל אביב321639,241 מ״ר
68198תל אביב-יפומחוז תל אביב486476,495 מ״ר
68200תל אביב-יפומחוז תל אביב298528,963 מ״ר
68201תל אביב-יפומחוז תל אביב108983,204 מ״ר
68202תל אביב-יפומחוז תל אביב13600.108 קמ״ר
68208תל אביב-יפומחוז תל אביב110920,011 מ״ר
68209תל אביב-יפומחוז תל אביב5426,909 מ״ר
68211תל אביב-יפומחוז תל אביב156219,705 מ״ר
75000Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז27974.186 קמ״ר
75700Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז115385,945 מ״ר
75701Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז9499,923 מ״ר
75702Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז42451.644 קמ״ר
75704Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז46031.056 קמ״ר
75708Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז25410.435 קמ״ר
75709Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז51625,788 מ״ר
75710Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז161929,999 מ״ר
75711Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז141221,705 מ״ר
75714Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז132648,639 מ״ר
75716Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז35815,086 מ״ר
75717Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז37339,684 מ״ר
75718Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז119631,140 מ״ר
75820Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז17340.401 קמ״ר
75821Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז3011,811 מ״ר
75822Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז27590.881 קמ״ר
75824Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז128847,574 מ״ר
85425יפומחוז תל אביב

מידע דמוגרפי על יפו, מחוז תל אביב

מספר תושבים95118
צפיפות אוכלוסין3614 / km²
אוכלוסייה גברית45954 (48.3%)
אוכלוסייה נשית49164 (51.7%)
גיל חציוני36.4
גיל חציוני של גברים34.5
גיל חציוני של נשים38.1
עסקים ב-יפו, מחוז תל אביב191
אוכלוסייה (1975)39677
אוכלוסייה (2000)77080
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 +139.7%
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 +23.4%

יפו

יפו (, בערבית: يَافَا, "יאפא") היא עיר נמל עתיקה בארץ ישראל, לחוף הים התיכון. יפו התקיימה כעיר עצמאית במשך אלפי שנים עד שאוחדה ב-1949 עם תל אביב, והיא מהווה מאז את אחד מרובעי תל אביב-יפו. מסעי הצלב הייתה יפו מחוז בממלכת ירושלים הצלבנית. מאז ועד המאה העשרים שי..  ︎  דף הוויקיפדיה של יפו