(453) מיקודים ברמת גן

הצג רשימת מיקודים ברמת גן
אזור זמןשעון ישראל
אֵזוֹר12.2 קמ״ר
מספר תושבים252953 (פרטים נוספים)
אוכלוסייה גברית123407 (48.8%)
אוכלוסייה נשית129545 (51.2%)
גיל חציוני30.7
מיקודים50200, 51406, 52000 (450 עוד)
קידומת3

מפה אינטראקטיבית

(453) מיקודים ברמת גן, מחוז תל אביב

מיקודעירמחוז מינהלימספר תושביםאֵזוֹר
50200רמת גןמחוז תל אביב42472.512 קמ״ר
51406בני ברקמחוז תל אביב123326,274 מ״ר
52000רמת גןמחוז תל אביב179531.658 קמ״ר
52001רמת גןמחוז תל אביב
52002רמת גןמחוז תל אביב
52003רמת גןמחוז תל אביב
52005רמת גןמחוז תל אביב
52006רמת גןמחוז תל אביב
52008רמת גןמחוז תל אביב
52009רמת גןמחוז תל אביב
52015רמת גןמחוז תל אביב
52100רמת גןמחוז תל אביב
52101רמת גןמחוז תל אביב
52102רמת גןמחוז תל אביב
52103רמת גןמחוז תל אביב
52105רמת גןמחוז תל אביב
52106רמת גןמחוז תל אביב
52108רמת גןמחוז תל אביב
52109רמת גןמחוז תל אביב
52110רמת גןמחוז תל אביב
52111רמת גןמחוז תל אביב
52112רמת גןמחוז תל אביב
52113רמת גןמחוז תל אביב
52114רמת גןמחוז תל אביב
52115רמת גןמחוז תל אביב
52116רמת גןמחוז תל אביב
52117רמת גןמחוז תל אביב
52118רמת גןמחוז תל אביב
52120רמת גןמחוז תל אביב
52121רמת גןמחוז תל אביב
52122רמת גןמחוז תל אביב
52123רמת גןמחוז תל אביב
52124רמת גןמחוז תל אביב
52126רמת גןמחוז תל אביב
52127רמת גןמחוז תל אביב
52128רמת גןמחוז תל אביב
52130רמת גןמחוז תל אביב
52131רמת גןמחוז תל אביב
52132רמת גןמחוז תל אביב
52136רמת גןמחוז תל אביב
52137רמת גןמחוז תל אביב
52139רמת גןמחוז תל אביב
52140רמת גןמחוז תל אביב
52141רמת גןמחוז תל אביב
52150רמת גןמחוז תל אביב
52151רמת גןמחוז תל אביב
52152רמת גןמחוז תל אביב
52153רמת גןמחוז תל אביב
52167רמת גןמחוז תל אביב
52168רמת גןמחוז תל אביב
52170רמת גןמחוז תל אביב
52171רמת גןמחוז תל אביב
52172רמת גןמחוז תל אביב
52173רמת גןמחוז תל אביב
52175רמת גןמחוז תל אביב
52176רמת גןמחוז תל אביב
52177רמת גןמחוז תל אביב
52178רמת גןמחוז תל אביב
52180רמת גןמחוז תל אביב
52181רמת גןמחוז תל אביב
52183רמת גןמחוז תל אביב
52184רמת גןמחוז תל אביב
52190רמת אפעלמחוז תל אביב
52191רמת אפעלמחוז תל אביב
52199רמת גןמחוז תל אביב
52212רמת גןמחוז תל אביב26350.68 קמ״ר
52213רמת גןמחוז תל אביב118888,530 מ״ר
52214רמת גןמחוז תל אביב83466,217 מ״ר
52215רמת גןמחוז תל אביב11810.157 קמ״ר
52221רמת גןמחוז תל אביב441545,934 מ״ר
52222רמת גןמחוז תל אביב170781,581 מ״ר
52223רמת גןמחוז תל אביב53669,247 מ״ר
52224רמת גןמחוז תל אביב58062,452 מ״ר
52225רמת גןמחוז תל אביב65877,528 מ״ר
52226רמת גןמחוז תל אביב330654,547 מ״ר
52232רמת גןמחוז תל אביב26240.115 קמ״ר
52233רמת גןמחוז תל אביב169177,392 מ״ר
52234רמת גןמחוז תל אביב230315,599 מ״ר
52235רמת גןמחוז תל אביב217027,888 מ״ר
52236רמת גןמחוז תל אביב453636,185 מ״ר
52237רמת גןמחוז תל אביב23351,509 מ״ר
52238רמת גןמחוז תל אביב419821,551 מ״ר
52240רמת גןמחוז תל אביב179110,071 מ״ר
52241רמת גןמחוז תל אביב90667,882 מ״ר
52242רמת גןמחוז תל אביב375327,847 מ״ר
52243רמת גןמחוז תל אביב169166,173 מ״ר
52244רמת גןמחוז תל אביב485137,449 מ״ר
52245רמת גןמחוז תל אביב95831,240 מ״ר
52246רמת גןמחוז תל אביב396031,307 מ״ר
52247רמת גןמחוז תל אביב55521.325 קמ״ר
52252רמת גןמחוז תל אביב18640.11 קמ״ר
52253רמת גןמחוז תל אביב86640,675 מ״ר
52254רמת גןמחוז תל אביב529244,190 מ״ר
52255רמת גןמחוז תל אביב11420.111 קמ״ר
52256רמת גןמחוז תל אביב415121,515 מ״ר
52257רמת גןמחוז תל אביב328331,179 מ״ר
52259רמת גןמחוז תל אביב34947,138 מ״ר
52260רמת גןמחוז תל אביב835283,857 מ״ר
52262רמת גןמחוז תל אביב115835,784 מ״ר
52263רמת גןמחוז תל אביב766429,150 מ״ר
52264רמת גןמחוז תל אביב40670.119 קמ״ר
52265רמת גןמחוז תל אביב514258,413 מ״ר
52266מחוז תל אביב218655,563 מ״ר
52267רמת גןמחוז תל אביב114718,491 מ״ר
52268רמת גןמחוז תל אביב658531,497 מ״ר
52271רמת גןמחוז תל אביב12382,721 מ״ר
52272רמת גןמחוז תל אביב463425,302 מ״ר
52273רמת גןמחוז תל אביב123867,672 מ״ר
52274רמת גןמחוז תל אביב23247,524 מ״ר
52276רמת גןמחוז תל אביב471410,268 מ״ר
52281רמת גןמחוז תל אביב75545,459 מ״ר
52282רמת גןמחוז תל אביב878957,433 מ״ר
52284רמת גןמחוז תל אביב232426,143 מ״ר
52285רמת גןמחוז תל אביב116751,433 מ״ר
52286רמת גןמחוז תל אביב117566,933 מ״ר
52287רמת גןמחוז תל אביב232412,517 מ״ר
52289רמת גןמחוז תל אביב22875,144 מ״ר
52290רמת גןמחוז תל אביב22870.108 קמ״ר
52291רמת גןמחוז תל אביב35765,087 מ״ר
52292רמת גןמחוז תל אביב103116,560 מ״ר
52293רמת גןמחוז תל אביב532848,253 מ״ר
52294רמת גןמחוז תל אביב227333,858 מ״ר
52295רמת גןמחוז תל אביב710568,937 מ״ר
52296רמת גןמחוז תל אביב119731,021 מ״ר
52297רמת גןמחוז תל אביב697488,862 מ״ר
52299רמת גןמחוז תל אביב313312,218 מ״ר
52300רמת גןמחוז תל אביב237211,616 מ״ר
52301רמת גןמחוז תל אביב664821,720 מ״ר
52302רמת גןמחוז תל אביב862975,507 מ״ר
52303רמת גןמחוז תל אביב118243,542 מ״ר
52304רמת גןמחוז תל אביב237210,527 מ״ר
52305רמת גןמחוז תל אביב548844,368 מ״ר
52311רמת גןמחוז תל אביב11312,606 מ״ר
52312רמת גןמחוז תל אביב22600.103 קמ״ר
52313מחוז תל אביב114440,038 מ״ר
52314רמת גןמחוז תל אביב460342,268 מ״ר
52315רמת גןמחוז תל אביב34588,046 מ״ר
52321רמת גןמחוז תל אביב33327,172 מ״ר
52322רמת גןמחוז תל אביב118038,427 מ״ר
52323רמת גןמחוז תל אביב696021,278 מ״ר
52324רמת גןמחוז תל אביב23279,598 מ״ר
52325רמת גןמחוז תל אביב114122,086 מ״ר
52326רמת גןמחוז תל אביב565223,721 מ״ר
52327רמת גןמחוז תל אביב350712,215 מ״ר
52330רמת גןמחוז תל אביב361912,130 מ״ר
52331רמת גןמחוז תל אביב479635,982 מ״ר
52332רמת גןמחוז תל אביב119121,601 מ״ר
52333רמת גןמחוז תל אביב593448,162 מ״ר
52334רמת גןמחוז תל אביב117830,721 מ״ר
52335רמת גןמחוז תל אביב123258,805 מ״ר
52336רמת גןמחוז תל אביב118443,418 מ״ר
52337רמת גןמחוז תל אביב472814,902 מ״ר
52339רמת גןמחוז תל אביב22706,420 מ״ר
52340רמת גןמחוז תל אביב355115,488 מ״ר
52341רמת גןמחוז תל אביב709539,379 מ״ר
52343רמת גןמחוז תל אביב480011,535 מ״ר
52344רמת גןמחוז תל אביב479211,082 מ״ר
52345רמת גןמחוז תל אביב118822,971 מ״ר
52346רמת גןמחוז תל אביב123924,269 מ״ר
52348רמת גןמחוז תל אביב118419,414 מ״ר
52351רמת גןמחוז תל אביב60314,824 מ״ר
52352רמת גןמחוז תל אביב37178,471 מ״ר
52353מחוז תל אביב33857,028 מ״ר
52354רמת גןמחוז תל אביב234495,567 מ״ר
52355רמת גןמחוז תל אביב724724,976 מ״ר
52356רמת גןמחוז תל אביב247853,949 מ״ר
52357רמת גןמחוז תל אביב565326,611 מ״ר
52361רמת גןמחוז תל אביב332320,311 מ״ר
52362רמת גןמחוז תל אביב603629,415 מ״ר
52363רמת גןמחוז תל אביב727550,814 מ״ר
52364רמת גןמחוז תל אביב34310.128 קמ״ר
52365רמת גןמחוז תל אביב118336,925 מ״ר
52366רמת גןמחוז תל אביב124231,628 מ״ר
52367מחוז תל אביב726622,872 מ״ר
52368רמת גןמחוז תל אביב485013,940 מ״ר
52370רמת גןמחוז תל אביב217343,532 מ״ר
52371רמת גןמחוז תל אביב248010,181 מ״ר
52372רמת גןמחוז תל אביב118331,865 מ״ר
52373רמת גןמחוז תל אביב234618,086 מ״ר
52374רמת גןמחוז תל אביב708625,869 מ״ר
52375רמת גןמחוז תל אביב595621,233 מ״ר
52376מחוז תל אביב237262,338 מ״ר
52377רמת גןמחוז תל אביב484731,452 מ״ר
52378רמת גןמחוז תל אביב11638,641 מ״ר
52379רמת גןמחוז תל אביב23715,821 מ״ר
52381רמת גןמחוז תל אביב118371,558 מ״ר
52382רמת גןמחוז תל אביב719035,234 מ״ר
52383מחוז תל אביב118849,633 מ״ר
52384רמת גןמחוז תל אביב11843,618 מ״ר
52386רמת גןמחוז תל אביב234610,647 מ״ר
52391רמת גןמחוז תל אביב472131,575 מ״ר
52392רמת גןמחוז תל אביב1062466,493 מ״ר
52393רמת גןמחוז תל אביב470018,559 מ״ר
52394רמת גןמחוז תל אביב118323,665 מ״ר
52395רמת גןמחוז תל אביב117136,300 מ״ר
52396רמת גןמחוז תל אביב474511,462 מ״ר
52401רמת גןמחוז תל אביב825646,291 מ״ר
52402רמת גןמחוז תל אביב47189,965 מ״ר
52403רמת גןמחוז תל אביב11839,053 מ״ר
52404רמת גןמחוז תל אביב237117,983 מ״ר
52405רמת גןמחוז תל אביב11882,779 מ״ר
52406רמת גןמחוז תל אביב11636,842 מ״ר
52408רמת גןמחוז תל אביב234615,171 מ״ר
52411רמת גןמחוז תל אביב36228,063 מ״ר
52412רמת גןמחוז תל אביב598732,324 מ״ר
52413רמת גןמחוז תל אביב720447,269 מ״ר
52414רמת גןמחוז תל אביב481919,797 מ״ר
52415רמת גןמחוז תל אביב121623,089 מ״ר
52416רמת גןמחוז תל אביב118631,252 מ״ר
52421רמת גןמחוז תל אביב480216,905 מ״ר
52422רמת גןמחוז תל אביב237418,793 מ״ר
52423רמת גןמחוז תל אביב121823,279 מ״ר
52424רמת גןמחוז תל אביב484829,950 מ״ר
52425רמת גןמחוז תל אביב480827,051 מ״ר
52431רמת גןמחוז תל אביב474925,821 מ״ר
52432רמת גןמחוז תל אביב356211,721 מ״ר
52433רמת גןמחוז תל אביב118848,431 מ״ר
52434רמת גןמחוז תל אביב474510,834 מ״ר
52435רמת גןמחוז תל אביב356320,268 מ״ר
52441רמת גןמחוז תל אביב117318,272 מ״ר
52442רמת גןמחוז תל אביב364219,261 מ״ר
52443רמת גןמחוז תל אביב122823,261 מ״ר
52444רמת גןמחוז תל אביב363631,822 מ״ר
52445רמת גןמחוז תל אביב23658,264 מ״ר
52447רמת גןמחוז תל אביב232611,070 מ״ר
52450רמת גןמחוז תל אביב474913,651 מ״ר
52451רמת גןמחוז תל אביב713926,044 מ״ר
52452רמת גןמחוז תל אביב118835,260 מ״ר
52453רמת גןמחוז תל אביב594032,559 מ״ר
52454רמת גןמחוז תל אביב47397,884 מ״ר
52455רמת גןמחוז תל אביב236222,778 מ״ר
52456רמת גןמחוז תל אביב23757,928 מ״ר
52461רמת גןמחוז תל אביב116926,797 מ״ר
52462רמת גןמחוז תל אביב577924,897 מ״ר
52463רמת גןמחוז תל אביב465724,723 מ״ר
52464רמת גןמחוז תל אביב231123,140 מ״ר
52469רמת גןמחוז תל אביב3548872 מ״ר
52470רמת גןמחוז תל אביב237215,095 מ״ר
52471רמת גןמחוז תל אביב23659,744 מ״ר
52472רמת גןמחוז תל אביב350621,455 מ״ר
52473רמת גןמחוז תל אביב117415,012 מ״ר
52474רמת גןמחוז תל אביב11747,723 מ״ר
52481רמת גןמחוז תל אביב119140,741 מ״ר
52482רמת גןמחוז תל אביב118267,629 מ״ר
52483רמת גןמחוז תל אביב231614,763 מ״ר
52484רמת גןמחוז תל אביב23152,161 מ״ר
52485רמת גןמחוז תל אביב11415,961 מ״ר
52487רמת גןמחוז תל אביב11734,407 מ״ר
52489רמת גןמחוז תל אביב23157,454 מ״ר
52491רמת גןמחוז תל אביב442626,914 מ״ר
52492רמת גןמחוז תל אביב554925,605 מ״ר
52493רמת גןמחוז תל אביב224743,787 מ״ר
52494רמת גןמחוז תל אביב231310,811 מ״ר
52495רמת גןמחוז תל אביב2310897 מ״ר
52501רמת גןמחוז תל אביב460835,073 מ״ר
52502מחוז תל אביב254220,204 מ״ר
52503רמת גןמחוז תל אביב5890.119 קמ״ר
52504רמת גןמחוז תל אביב135639,016 מ״ר
52505רמת גןמחוז תל אביב320628,073 מ״ר
52506רמת גןמחוז תל אביב498040,849 מ״ר
52511רמת גןמחוז תל אביב194559,916 מ״ר
52512רמת גןמחוז תל אביב16020.124 קמ״ר
52513רמת גןמחוז תל אביב239512,295 מ״ר
52514רמת גןמחוז תל אביב470548,737 מ״ר
52515רמת גןמחוז תל אביב378531,630 מ״ר
52520רמת גןמחוז תל אביב54343,664 מ״ר
52521רמת גןמחוז תל אביב115276,036 מ״ר
52522רמת גןמחוז תל אביב6620.111 קמ״ר
52523רמת גןמחוז תל אביב11130.213 קמ״ר
52524רמת גןמחוז תל אביב194232,730 מ״ר
52526רמת גןמחוז תל אביב54170,814 מ״ר
52527רמת גןמחוז תל אביב11873,268 מ״ר
52528רמת גןמחוז תל אביב11793,604 מ״ר
52531רמת גןמחוז תל אביב11770.135 קמ״ר
52532רמת גןמחוז תל אביב107832,987 מ״ר
52533רמת גןמחוז תל אביב565423,490 מ״ר
52534רמת גןמחוז תל אביב585630,249 מ״ר
52535רמת גןמחוז תל אביב12110.67 קמ״ר
52536רמת גןמחוז תל אביב121720,522 מ״ר
52541רמת גןמחוז תל אביב529323,100 מ״ר
52542רמת גןמחוז תל אביב34619,448 מ״ר
52543רמת גןמחוז תל אביב544418,868 מ״ר
52544רמת גןמחוז תל אביב123716,120 מ״ר
52546רמת גןמחוז תל אביב114817,810 מ״ר
52551רמת גןמחוז תל אביב219117,492 מ״ר
52552רמת גןמחוז תל אביב454816,850 מ״ר
52553רמת גןמחוז תל אביב117924,104 מ״ר
52560רמת גןמחוז תל אביב685733,471 מ״ר
52561רמת גןמחוז תל אביב331125,922 מ״ר
52562רמת גןמחוז תל אביב118326,320 מ״ר
52563רמת גןמחוז תל אביב588317,511 מ״ר
52564רמת גןמחוז תל אביב448517,735 מ״ר
52565רמת גןמחוז תל אביב44939,463 מ״ר
52566רמת גןמחוז תל אביב561229,839 מ״ר
52567רמת גןמחוז תל אביב354015,002 מ״ר
52568רמת גןמחוז תל אביב11828,042 מ״ר
52571רמת גןמחוז תל אביב448518,299 מ״ר
52572רמת גןמחוז תל אביב96664,174 מ״ר
52573רמת גןמחוז תל אביב228234,309 מ״ר
52574רמת גןמחוז תל אביב346413,051 מ״ר
52575רמת גןמחוז תל אביב351921,936 מ״ר
52580רמת גןמחוז תל אביב100819,787 מ״ר
52581רמת גןמחוז תל אביב243931,277 מ״ר
52583רמת גןמחוז תל אביב55013,956 מ״ר
52584רמת גןמחוז תל אביב370952,165 מ״ר
52585רמת גןמחוז תל אביב270112,972 מ״ר
52586רמת גןמחוז תל אביב4774,875 מ״ר
52587רמת גןמחוז תל אביב88352,820 מ״ר
52588רמת גןמחוז תל אביב47711,358 מ״ר
52592רמת גןמחוז תל אביב322832,829 מ״ר
52593רמת גןמחוז תל אביב116228,452 מ״ר
52594רמת גןמחוז תל אביב
52595רמת גןמחוז תל אביב486821,236 מ״ר
52596רמת גןמחוז תל אביב391345,425 מ״ר
52597רמת גןמחוז תל אביב60469,615 מ״ר
52600רמת גןמחוז תל אביב29164,422 מ״ר
52601רמת גןמחוז תל אביב719433,699 מ״ר
52602רמת גןמחוז תל אביב118355,468 מ״ר
52603רמת גןמחוז תל אביב597828,824 מ״ר
52604מחוז תל אביב118816,755 מ״ר
52605רמת גןמחוז תל אביב23755,514 מ״ר
52620מחוז תל אביב
52621רמת גןמחוז תל אביב69300.428 קמ״ר
52622רמת גןמחוז תל אביב177792,645 מ״ר
52623רמת גןמחוז תל אביב529822,717 מ״ר
52645רמת גןמחוז תל אביב13375,684 מ״ר
52646רמת גןמחוז תל אביב13377,455 מ״ר
52647רמת גןמחוז תל אביב13377,905 מ״ר
52648רמת גןמחוז תל אביב285833,228 מ״ר
52649רמת גןמחוז תל אביב6294,714 מ״ר
52650רמת גןמחוז תל אביב39331,946 מ״ר
52653רמת גןמחוז תל אביב4130.164 קמ״ר
52665רמת גןמחוז תל אביב708643,528 מ״ר
52666רמת גןמחוז תל אביב473410,756 מ״ר
52681רמת גןמחוז תל אביב154612,864 מ״ר
52700רמת גןמחוז תל אביב
52710רמת גןמחוז תל אביב108899,964 מ״ר
52711רמת גןמחוז תל אביב23809,507 מ״ר
52960רמת גןמחוז תל אביב
53200גבעתייםמחוז תל אביב169641,899 מ״ר
53323מחוז תל אביב12393,378 מ״ר
54010גבעת שמואלמחוז תל אביב19700.19 קמ״ר
54014גבעת שמואלמחוז תל אביב703765,919 מ״ר
54056מחוז תל אביב18900.174 קמ״ר
55000מחוז תל אביב48114,028 מ״ר
55021מחוז תל אביב13392,615 מ״ר
55022מחוז תל אביב194035,631 מ״ר
55023מחוז תל אביב4819,129 מ״ר
55025מחוז תל אביב4816,183 מ״ר
55031מחוז תל אביב21308,015 מ״ר
55100מחוז תל אביב
55101מחוז תל אביב
55102מחוז תל אביב
55103מחוז תל אביב
55105מחוז תל אביב
55106מחוז תל אביב
55107מחוז תל אביב
55108מחוז תל אביב
55109מחוז תל אביב
55122מחוז תל אביב
55160מחוז תל אביב
55201מחוז תל אביב50726,661 מ״ר
55202מחוז תל אביב14251,797 מ״ר
55208מחוז תל אביב5071,600 מ״ר
55209מחוז תל אביב5556,086 מ״ר
55211מחוז תל אביב55513,920 מ״ר
55212מחוז תל אביב537755,805 מ״ר
55214מחוז תל אביב29159,593 מ״ר
55215מחוז תל אביב70532,095 מ״ר
55216מחוז תל אביב94549,281 מ״ר
55218מחוז תל אביב253028,914 מ״ר
55222מחוז תל אביב370842,326 מ״ר
55224מחוז תל אביב18621,813 מ״ר
55226מחוז תל אביב370820,322 מ״ר
55230מחוז תל אביב23272,702 מ״ר
55231מחוז תל אביב9023,595 מ״ר
55234מחוז תל אביב18926,645 מ״ר
55238מחוז תל אביב99029,380 מ״ר
55250מחוז תל אביב65043,985 מ״ר
55252מחוז תל אביב6501,501 מ״ר
55253מחוז תל אביב5366,348 מ״ר
55257מחוז תל אביב82521,377 מ״ר
55258מחוז תל אביב5369,273 מ״ר
55260מחוז תל אביב174028,634 מ״ר
55270מחוז תל אביב396728,890 מ״ר
55278מחוז תל אביב204310,429 מ״ר
55282מחוז תל אביב439224,776 מ״ר
55283מחוז תל אביב159211,431 מ״ר
55284מחוז תל אביב211811,158 מ״ר
55286מחוז תל אביב11867,323 מ״ר
55290מחוז תל אביב79616,663 מ״ר
55291מחוז תל אביב28117,631 מ״ר
55292מחוז תל אביב189217,416 מ״ר
55293מחוז תל אביב531289,292 מ״ר
55294מחוז תל אביב153622,663 מ״ר
55295מחוז תל אביב64733,623 מ״ר
55297מחוז תל אביב71135,003 מ״ר
55298מחוז תל אביב377954,135 מ״ר
55299מחוז תל אביב49541,825 מ״ר
55300מחוז תל אביב9703,418 מ״ר
55400מחוז תל אביב115499,173 מ״ר
55401מחוז תל אביב268324,515 מ״ר
55402מחוז תל אביב102544,810 מ״ר
55406מחוז תל אביב23967,261 מ״ר
55408מחוז תל אביב88516,337 מ״ר
55420מחוז תל אביב216914,187 מ״ר
55421מחוז תל אביב18850.114 קמ״ר
55422מחוז תל אביב112442,519 מ״ר
55423מחוז תל אביב224255,919 מ״ר
55424מחוז תל אביב84624,384 מ״ר
55425מחוז תל אביב735435,421 מ״ר
55426מחוז תל אביב19698,329 מ״ר
55427מחוז תל אביב20974,760 מ״ר
55450מחוז תל אביב34770.304 קמ״ר
55451מחוז תל אביב21580.103 קמ״ר
55453מחוז תל אביב104130,197 מ״ר
55454מחוז תל אביב410532,333 מ״ר
55458מחוז תל אביב203911,111 מ״ר
55500מחוז תל אביב260732,419 מ״ר
55501מחוז תל אביב10523,487 מ״ר
55502מחוז תל אביב199112,233 מ״ר
55504מחוז תל אביב54530,419 מ״ר
55507מחוז תל אביב417633,037 מ״ר
55508מחוז תל אביב263515,758 מ״ר
55510מחוז תל אביב14450.308 קמ״ר
55511מחוז תל אביב98315,754 מ״ר
55512מחוז תל אביב15288,552 מ״ר
55513מחוז תל אביב37455,209 מ״ר
55516מחוז תל אביב313417,090 מ״ר
55518מחוז תל אביב218532,852 מ״ר
55521מחוז תל אביב468356,100 מ״ר
55522מחוז תל אביב18556,532 מ״ר
55523מחוז תל אביב182657,749 מ״ר
55525מחוז תל אביב31750.181 קמ״ר
55526מחוז תל אביב536339,969 מ״ר
55527מחוז תל אביב95333,718 מ״ר
55528מחוז תל אביב14266,579 מ״ר
55550מחוז תל אביב14267,177 מ״ר
55552מחוז תל אביב6308,479 מ״ר
55554מחוז תל אביב203012,385 מ״ר
55556מחוז תל אביב334928,935 מ״ר
55558מחוז תל אביב5902,294 מ״ר
55559מחוז תל אביב258310,420 מ״ר
55560מחוז תל אביב278932,194 מ״ר
55570מחוז תל אביב59047,190 מ״ר
55600מחוז תל אביב422423,816 מ״ר
55602מחוז תל אביב20950.153 קמ״ר
55603מחוז תל אביב95016,255 מ״ר
55605מחוז תל אביב361121,393 מ״ר
55650מחוז תל אביב97023,587 מ״ר
55654מחוז תל אביב417425,917 מ״ר
55905קריית אונומחוז תל אביב
69511תל אביב-יפומחוז תל אביב11860.297 קמ״ר

מידע דמוגרפי על רמת גן, מחוז תל אביב

מספר תושבים252953
צפיפות אוכלוסין20710 / km²
אוכלוסייה גברית123407 (48.8%)
אוכלוסייה נשית129545 (51.2%)
גיל חציוני30.7
גיל חציוני של גברים29.4
גיל חציוני של נשים32
עסקים ב-רמת גן, מחוז תל אביב8866
אוכלוסייה (1975)128515
אוכלוסייה (2000)206232
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 +96.8%
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 +22.7%

רמת גן

רָמַת גַּן היא אחת מהערים המרכזיות במחוז תל אביב בישראל. היא גובלת בערים תל אביב, קריית אונו, גבעתיים, גבעת שמואל ובני ברק. בשטחה נמצאים האצטדיון הלאומי, הפארק הלאומי, הספארי, אוניברסיטת בר-אילן, מרכז רפואי שיבא (תל השומר) ומתחם בורסת היהלומים. השיפוט של רמת ..  ︎  דף הוויקיפדיה של רמת גן