(264) מיקודים ברעננה

הצג רשימת מיקודים ברעננה
אזור זמןשעון ישראל
אֵזוֹר14.7 קמ״ר
מספר תושבים55116 (פרטים נוספים)
אוכלוסייה גברית26908 (48.8%)
אוכלוסייה נשית28208 (51.2%)
גיל חציוני33.8
מיקודים43000, 43100, 43101 (261 עוד)
קידומת9

מפה אינטראקטיבית

(264) מיקודים ברעננה, מחוז המרכז

מיקודעירמחוז מינהלימספר תושביםאֵזוֹר
43000רעננהמחוז המרכז1560.274 קמ״ר
43100רעננהמחוז המרכז
43101רעננהמחוז המרכז
43103רעננהמחוז המרכז
43104רעננהמחוז המרכז
43106רעננהמחוז המרכז
43107רעננהמחוז המרכז
43108רעננהמחוז המרכז
43110רעננהמחוז המרכז
43200רעננהמחוז המרכז13197,447 מ״ר
43201רעננהמחוז המרכז124314,278 מ״ר
43202רעננהמחוז המרכז83212,805 מ״ר
43203רעננהמחוז המרכז142247,456 מ״ר
43204רעננהמחוז המרכז5640.134 קמ״ר
43205רעננהמחוז המרכז26518,126 מ״ר
43206רעננהמחוז המרכז4590.141 קמ״ר
43207רעננהמחוז המרכז12922,823 מ״ר
43208רעננהמחוז המרכז249949,860 מ״ר
43209רעננהמחוז המרכז62877,428 מ״ר
43210רעננהמחוז המרכז30841,905 מ״ר
43211רעננהמחוז המרכז32141,794 מ״ר
43212רעננהמחוז המרכז58515,727 מ״ר
43213רעננהמחוז המרכז165824,694 מ״ר
43214רעננהמחוז המרכז30851,808 מ״ר
43215רעננהמחוז המרכז7850.113 קמ״ר
43217רעננהמחוז המרכז13172,751 מ״ר
43218רעננהמחוז המרכז115111,931 מ״ר
43219רעננהמחוז המרכז39324,265 מ״ר
43220רעננהמחוז המרכז56671,124 מ״ר
43221רעננהמחוז המרכז35158,407 מ״ר
43223רעננהמחוז המרכז192213,677 מ״ר
43226רעננהמחוז המרכז140023,868 מ״ר
43227רעננהמחוז המרכז100111,331 מ״ר
43228רעננהמחוז המרכז21717,454 מ״ר
43230רעננהמחוז המרכז25615,189 מ״ר
43231רעננהמחוז המרכז88615,348 מ״ר
43232רעננהמחוז המרכז34831,274 מ״ר
43250רעננהמחוז המרכז12982,931 מ״ר
43252רעננהמחוז המרכז213721,413 מ״ר
43253רעננהמחוז המרכז59320,937 מ״ר
43254רעננהמחוז המרכז255045,294 מ״ר
43255רעננהמחוז המרכז307915,091 מ״ר
43256רעננהמחוז המרכז55614,122 מ״ר
43257רעננהמחוז המרכז9676,473 מ״ר
43258רעננהמחוז המרכז6585,261 מ״ר
43259רעננהמחוז המרכז31155,543 מ״ר
43260רעננהמחוז המרכז245112,225 מ״ר
43261רעננהמחוז המרכז44580,506 מ״ר
43263רעננהמחוז המרכז38167,788 מ״ר
43264רעננהמחוז המרכז192726,511 מ״ר
43265רעננהמחוז המרכז26223,251 מ״ר
43266רעננהמחוז המרכז58011,906 מ״ר
43267רעננהמחוז המרכז69417,762 מ״ר
43270רעננהמחוז המרכז31412,078 מ״ר
43272רעננהמחוז המרכז106511,415 מ״ר
43273רעננהמחוז המרכז107317,628 מ״ר
43300רעננהמחוז המרכז62933,620 מ״ר
43301רעננהמחוז המרכז61215,294 מ״ר
43302רעננהמחוז המרכז24447,587 מ״ר
43303רעננהמחוז המרכז18457,355 מ״ר
43304רעננהמחוז המרכז241217,312 מ״ר
43305רעננהמחוז המרכז58932,324 מ״ר
43306רעננהמחוז המרכז38623,595 מ״ר
43307רעננהמחוז המרכז324445,024 מ״ר
43308רעננהמחוז המרכז83215,943 מ״ר
43309רעננהמחוז המרכז83210,281 מ״ר
43310רעננהמחוז המרכז6255,337 מ״ר
43311רעננהמחוז המרכז45313,619 מ״ר
43312רעננהמחוז המרכז72310,967 מ״ר
43313רעננהמחוז המרכז215116,815 מ״ר
43314רעננהמחוז המרכז58323,399 מ״ר
43315רעננהמחוז המרכז102618,253 מ״ר
43316רעננהמחוז המרכז361637,659 מ״ר
43317רעננהמחוז המרכז43643,466 מ״ר
43318רעננהמחוז המרכז103210,974 מ״ר
43319רעננהמחוז המרכז271830,603 מ״ר
43320רעננהמחוז המרכז350333,748 מ״ר
43321רעננהמחוז המרכז174928,035 מ״ר
43322רעננהמחוז המרכז7178,855 מ״ר
43323רעננהמחוז המרכז71713,570 מ״ר
43324רעננהמחוז המרכז27116,493 מ״ר
43325רעננהמחוז המרכז142231,076 מ״ר
43330רעננהמחוז המרכז6596,505 מ״ר
43331רעננהמחוז המרכז2650.338 קמ״ר
43332רעננהמחוז המרכז25522,329 מ״ר
43333רעננהמחוז המרכז27030,620 מ״ר
43334רעננהמחוז המרכז224419,544 מ״ר
43335רעננהמחוז המרכז24010,631 מ״ר
43337רעננהמחוז המרכז54928,585 מ״ר
43338רעננהמחוז המרכז98515,457 מ״ר
43339רעננהמחוז המרכז61162,507 מ״ר
43340רעננהמחוז המרכז36613,140 מ״ר
43341רעננהמחוז המרכז16208,274 מ״ר
43350רעננהמחוז המרכז247618,053 מ״ר
43352רעננהמחוז המרכז58744,699 מ״ר
43353רעננהמחוז המרכז232139,721 מ״ר
43354רעננהמחוז המרכז59941,373 מ״ר
43355רעננהמחוז המרכז4510.313 קמ״ר
43357רעננהמחוז המרכז326029,626 מ״ר
43358רעננהמחוז המרכז49525,555 מ״ר
43359רעננהמחוז המרכז79118,994 מ״ר
43360רעננהמחוז המרכז64952,390 מ״ר
43361רעננהמחוז המרכז41331,928 מ״ר
43362רעננהמחוז המרכז152723,791 מ״ר
43363רעננהמחוז המרכז65321,895 מ״ר
43364רעננהמחוז המרכז19549,420 מ״ר
43365רעננהמחוז המרכז119816,394 מ״ר
43366רעננהמחוז המרכז266830,889 מ״ר
43367רעננהמחוז המרכז212819,535 מ״ר
43368רעננהמחוז המרכז54614,157 מ״ר
43369רעננהמחוז המרכז82413,663 מ״ר
43370רעננהמחוז המרכז124913,159 מ״ר
43371רעננהמחוז המרכז158015,671 מ״ר
43372רעננהמחוז המרכז346821,856 מ״ר
43373רעננהמחוז המרכז317218,682 מ״ר
43374רעננהמחוז המרכז17520,613 מ״ר
43381רעננהמחוז המרכז10464,922 מ״ר
43390רעננהמחוז המרכז42940,642 מ״ר
43391רעננהמחוז המרכז186352,256 מ״ר
43392רעננהמחוז המרכז7989,812 מ״ר
43393רעננהמחוז המרכז135232,967 מ״ר
43394רעננהמחוז המרכז136542,203 מ״ר
43395רעננהמחוז המרכז73710,248 מ״ר
43396רעננהמחוז המרכז40920,797 מ״ר
43397רעננהמחוז המרכז7374,716 מ״ר
43398רעננהמחוז המרכז30763,643 מ״ר
43399רעננהמחוז המרכז8850.19 קמ״ר
43400רעננהמחוז המרכז207633,725 מ״ר
43401רעננהמחוז המרכז267526,956 מ״ר
43402רעננהמחוז המרכז143815,037 מ״ר
43403רעננהמחוז המרכז181414,771 מ״ר
43404רעננהמחוז המרכז47310,474 מ״ר
43405רעננהמחוז המרכז291747,791 מ״ר
43406רעננהמחוז המרכז12346,119 מ״ר
43408רעננהמחוז המרכז38022,159 מ״ר
43409רעננהמחוז המרכז11207,025 מ״ר
43410רעננהמחוז המרכז167523,204 מ״ר
43411רעננהמחוז המרכז3198,782 מ״ר
43412רעננהמחוז המרכז58012,282 מ״ר
43413רעננהמחוז המרכז124513,437 מ״ר
43414רעננהמחוז המרכז34168,234 מ״ר
43415רעננהמחוז המרכז31665,147 מ״ר
43420רעננהמחוז המרכז65441,076 מ״ר
43421רעננהמחוז המרכז89435,543 מ״ר
43422רעננהמחוז המרכז250921,662 מ״ר
43423רעננהמחוז המרכז204237,026 מ״ר
43424רעננהמחוז המרכז89417,604 מ״ר
43433רעננהמחוז המרכז62531,689 מ״ר
43434רעננהמחוז המרכז58639,448 מ״ר
43450רעננהמחוז המרכז25578,981 מ״ר
43451רעננהמחוז המרכז285836,590 מ״ר
43452רעננהמחוז המרכז225920,195 מ״ר
43455רעננהמחוז המרכז89410,456 מ״ר
43457רעננהמחוז המרכז7649,436 מ״ר
43460רעננהמחוז המרכז123512,637 מ״ר
43463רעננהמחוז המרכז182922,019 מ״ר
43464רעננהמחוז המרכז270122,122 מ״ר
43465רעננהמחוז המרכז335434,573 מ״ר
43466רעננהמחוז המרכז25165,786 מ״ר
43467רעננהמחוז המרכז12183,506 מ״ר
43500רעננהמחוז המרכז89321,204 מ״ר
43501רעננהמחוז המרכז
43502רעננהמחוז המרכז40739,854 מ״ר
43503רעננהמחוז המרכז273053,709 מ״ר
43504רעננהמחוז המרכז85617,115 מ״ר
43505רעננהמחוז המרכז45010,580 מ״ר
43506רעננהמחוז המרכז178715,116 מ״ר
43507רעננהמחוז המרכז138116,354 מ״ר
43508רעננהמחוז המרכז123938,267 מ״ר
43509רעננהמחוז המרכז3860.115 קמ״ר
43510רעננהמחוז המרכז57411,194 מ״ר
43511רעננהמחוז המרכז4860.366 קמ״ר
43518רעננהמחוז המרכז84024,147 מ״ר
43519רעננהמחוז המרכז26540,442 מ״ר
43520רעננהמחוז המרכז67235,303 מ״ר
43522רעננהמחוז המרכז67111,321 מ״ר
43523רעננהמחוז המרכז6749,890 מ״ר
43524רעננהמחוז המרכז14080.205 קמ״ר
43532רעננהמחוז המרכז2973,273 מ״ר
43535רעננהמחוז המרכז88826,747 מ״ר
43548רעננהמחוז המרכז3652,885 מ״ר
43550רעננהמחוז המרכז157012,742 מ״ר
43551רעננהמחוז המרכז150332,925 מ״ר
43554רעננהמחוז המרכז40938,421 מ״ר
43555רעננהמחוז המרכז175230,183 מ״ר
43556רעננהמחוז המרכז195024,431 מ״ר
43557רעננהמחוז המרכז5510.386 קמ״ר
43558רעננהמחוז המרכז36487,093 מ״ר
43559רעננהמחוז המרכז223416,423 מ״ר
43560רעננהמחוז המרכז283326,964 מ״ר
43561רעננהמחוז המרכז128531,013 מ״ר
43562רעננהמחוז המרכז20428,502 מ״ר
43563רעננהמחוז המרכז44642,304 מ״ר
43565רעננהמחוז המרכז24258,243 מ״ר
43566רעננהמחוז המרכז2838,859 מ״ר
43567רעננהמחוז המרכז44610,097 מ״ר
43568רעננהמחוז המרכז32567,378 מ״ר
43569רעננהמחוז המרכז27647,497 מ״ר
43570רעננהמחוז המרכז28935,838 מ״ר
43572רעננהמחוז המרכז75114,521 מ״ר
43573רעננהמחוז המרכז5297,314 מ״ר
43574רעננהמחוז המרכז110310,562 מ״ר
43576רעננהמחוז המרכז2415,651 מ״ר
43577רעננהמחוז המרכז46225,028 מ״ר
43579רעננהמחוז המרכז32914,525 מ״ר
43580רעננהמחוז המרכז175525,680 מ״ר
43581רעננהמחוז המרכז44773,006 מ״ר
43582רעננהמחוז המרכז49635,593 מ״ר
43583רעננהמחוז המרכז17544,546 מ״ר
43586רעננהמחוז המרכז162528,053 מ״ר
43587רעננהמחוז המרכז63614,622 מ״ר
43590רעננהמחוז המרכז4808,971 מ״ר
43591רעננהמחוז המרכז14412,432 מ״ר
43596רעננהמחוז המרכז61319,753 מ״ר
43600רעננהמחוז המרכז192630,665 מ״ר
43601רעננהמחוז המרכז117012,932 מ״ר
43602רעננהמחוז המרכז93159,833 מ״ר
43603רעננהמחוז המרכז5402,434 מ״ר
43604רעננהמחוז המרכז12984,093 מ״ר
43605רעננהמחוז המרכז24022,664 מ״ר
43606רעננהמחוז המרכז207742,518 מ״ר
43607רעננהמחוז המרכז64622,222 מ״ר
43608רעננהמחוז המרכז189422,787 מ״ר
43609רעננהמחוז המרכז123713,846 מ״ר
43610רעננהמחוז המרכז46919,165 מ״ר
43611רעננהמחוז המרכז174227,299 מ״ר
43612רעננהמחוז המרכז225723,865 מ״ר
43613רעננהמחוז המרכז12349,873 מ״ר
43650רעננהמחוז המרכז52731,846 מ״ר
43651רעננהמחוז המרכז15927,641 מ״ר
43652רעננהמחוז המרכז107516,485 מ״ר
43653רעננהמחוז המרכז10759,743 מ״ר
43654רעננהמחוז המרכז214540,675 מ״ר
43655רעננהמחוז המרכז161963,767 מ״ר
43656רעננהמחוז המרכז286056,195 מ״ר
43657רעננהמחוז המרכז81831,251 מ״ר
43660רעננהמחוז המרכז5946,952 מ״ר
43661רעננהמחוז המרכז234676,015 מ״ר
43662רעננהמחוז המרכז6150.138 קמ״ר
43663רעננהמחוז המרכז4710.146 קמ״ר
43664רעננהמחוז המרכז2930.104 קמ״ר
43665רעננהמחוז המרכז4960.138 קמ״ר
43700רעננהמחוז המרכז60034,479 מ״ר
43701רעננהמחוז המרכז62839,695 מ״ר
43720רעננהמחוז המרכז70713,600 מ״ר
43721רעננהמחוז המרכז7655,631 מ״ר
43722רעננהמחוז המרכז86447,845 מ״ר
43723רעננהמחוז המרכז41331,304 מ״ר
43724רעננהמחוז המרכז6250.226 קמ״ר
43725רעננהמחוז המרכז29520,550 מ״ר
43726רעננהמחוז המרכז5730.13 קמ״ר
43727רעננהמחוז המרכז7659,368 מ״ר
43728רעננהמחוז המרכז125037,894 מ״ר
43731רעננהמחוז המרכז17363,326 מ״ר
43732רעננהמחוז המרכז5900.192 קמ״ר
43733רעננהמחוז המרכז3660.134 קמ״ר
43750רעננהמחוז המרכז240.376 קמ״ר
43751רעננהמחוז המרכז99811,984 מ״ר
43754רעננהמחוז המרכז4747,811 מ״ר
43760רעננהמחוז המרכז4448,593 מ״ר
43762רעננהמחוז המרכז3049,155 מ״ר
43763רעננהמחוז המרכז19112,656 מ״ר
43765רעננהמחוז המרכז7174,137 מ״ר
43766רעננהמחוז המרכז86916,605 מ״ר

מידע דמוגרפי על רעננה, מחוז המרכז

מספר תושבים55116
צפיפות אוכלוסין3743 / km²
אוכלוסייה גברית26908 (48.8%)
אוכלוסייה נשית28208 (51.2%)
גיל חציוני33.8
גיל חציוני של גברים32.7
גיל חציוני של נשים34.8
אוכלוסייה (1975)18016
אוכלוסייה (2000)39324
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 +205.9%
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 +40.2%

רעננה

רַעֲנַנָּה היא עיר באזור השרון בישראל, השייכת מבחינה מנהלית למחוז המרכז. היא הוכרזה כעיר בשנת 1982. היא גובלת במזרח עם העיר כפר סבא ובדרום-מערב עם הרצליה. מדרום לרעננה נמצא המושב גבעת חן. שטח השיפוט של רעננה הוא 14,878 דונם. היא הוקמה ב-1922 כמושבה חקלאית, הוכ..  ︎  דף הוויקיפדיה של רעננה