(378) מיקודים בH̱olon

הצג רשימת מיקודים בH̱olon
אזור זמןשעון ישראל
אֵזוֹר18.9 קמ״ר
מספר תושבים213164 (פרטים נוספים)
אוכלוסייה גברית102446 (48.1%)
אוכלוסייה נשית110718 (51.9%)
גיל חציוני37.2
מיקודים58000, 58100, 58101 (375 עוד)
קידומת3

מפה אינטראקטיבית

(378) מיקודים בH̱olon, מחוז תל אביב

מיקודעירמחוז מינהלימספר תושביםאֵזוֹר
58000H̱olonמחוז תל אביב16640.243 קמ״ר
58100H̱olonמחוז תל אביב
58101H̱olonמחוז תל אביב
58102H̱olonמחוז תל אביב
58103H̱olonמחוז תל אביב
58105H̱olonמחוז תל אביב
58110H̱olonמחוז תל אביב
58112H̱olonמחוז תל אביב
58114H̱olonמחוז תל אביב
58115H̱olonמחוז תל אביב
58116H̱olonמחוז תל אביב
58117H̱olonמחוז תל אביב
58118H̱olonמחוז תל אביב
58120H̱olonמחוז תל אביב
58121H̱olonמחוז תל אביב
58122H̱olonמחוז תל אביב
58125H̱olonמחוז תל אביב
58126H̱olonמחוז תל אביב
58127H̱olonמחוז תל אביב
58128H̱olonמחוז תל אביב
58129H̱olonמחוז תל אביב
58130H̱olonמחוז תל אביב
58132H̱olonמחוז תל אביב
58133H̱olonמחוז תל אביב
58135H̱olonמחוז תל אביב
58136H̱olonמחוז תל אביב
58138H̱olonמחוז תל אביב
58140H̱olonמחוז תל אביב
58150H̱olonמחוז תל אביב
58151H̱olonמחוז תל אביב
58152H̱olonמחוז תל אביב
58153H̱olonמחוז תל אביב
58154H̱olonמחוז תל אביב
58156H̱olonמחוז תל אביב
58157H̱olonמחוז תל אביב
58158H̱olonמחוז תל אביב
58161H̱olonמחוז תל אביב
58162H̱olonמחוז תל אביב
58163H̱olonמחוז תל אביב
58164H̱olonמחוז תל אביב
58170H̱olonמחוז תל אביב
58171H̱olonמחוז תל אביב
58180H̱olonמחוז תל אביב
58181H̱olonמחוז תל אביב
58200H̱olonמחוז תל אביב28610.22 קמ״ר
58201H̱olonמחוז תל אביב256119,167 מ״ר
58202H̱olonמחוז תל אביב94021,022 מ״ר
58203H̱olonמחוז תל אביב359836,030 מ״ר
58204H̱olonמחוז תל אביב91738,045 מ״ר
58207H̱olonמחוז תל אביב104116,589 מ״ר
58208H̱olonמחוז תל אביב96723,241 מ״ר
58209H̱olonמחוז תל אביב535759,418 מ״ר
58210H̱olonמחוז תל אביב28430.165 קמ״ר
58211H̱olonמחוז תל אביב294710,251 מ״ר
58213H̱olonמחוז תל אביב105231,749 מ״ר
58220H̱olonמחוז תל אביב238712,352 מ״ר
58221H̱olonמחוז תל אביב386514,560 מ״ר
58222H̱olonמחוז תל אביב8080.112 קמ״ר
58223H̱olonמחוז תל אביב19278,190 מ״ר
58225H̱olonמחוז תל אביב90531,742 מ״ר
58226H̱olonמחוז תל אביב19276,969 מ״ר
58230H̱olonמחוז תל אביב411834,079 מ״ר
58231H̱olonמחוז תל אביב413738,783 מ״ר
58232H̱olonמחוז תל אביב101130,773 מ״ר
58233H̱olonמחוז תל אביב101626,440 מ״ר
58234H̱olonמחוז תל אביב403527,675 מ״ר
58235H̱olonמחוז תל אביב405136,561 מ״ר
58236H̱olonמחוז תל אביב405731,377 מ״ר
58237H̱olonמחוז תל אביב101226,282 מ״ר
58238H̱olonמחוז תל אביב101328,372 מ״ר
58239H̱olonמחוז תל אביב202615,933 מ״ר
58240H̱olonמחוז תל אביב207732,582 מ״ר
58241H̱olonמחוז תל אביב102228,306 מ״ר
58242H̱olonמחוז תל אביב410143,712 מ״ר
58243H̱olonמחוז תל אביב101032,477 מ״ר
58244H̱olonמחוז תל אביב101626,095 מ״ר
58245H̱olonמחוז תל אביב400828,344 מ״ר
58246H̱olonמחוז תל אביב101331,658 מ״ר
58247H̱olonמחוז תל אביב405127,085 מ״ר
58248H̱olonמחוז תל אביב202623,292 מ״ר
58249H̱olonמחוז תל אביב101343,170 מ״ר
58250H̱olonמחוז תל אביב97915,523 מ״ר
58251H̱olonמחוז תל אביב344834,450 מ״ר
58252H̱olonמחוז תל אביב191710,128 מ״ר
58253H̱olonמחוז תל אביב299822,774 מ״ר
58254H̱olonמחוז תל אביב393328,328 מ״ר
58255H̱olonמחוז תל אביב100717,970 מ״ר
58256H̱olonמחוז תל אביב402431,452 מ״ר
58257H̱olonמחוז תל אביב10104,192 מ״ר
58258H̱olonמחוז תל אביב101016,946 מ״ר
58262H̱olonמחוז תל אביב93829,196 מ״ר
58263H̱olonמחוז תל אביב187613,268 מ״ר
58264H̱olonמחוז תל אביב194811,298 מ״ר
58265H̱olonמחוז תל אביב288916,375 מ״ר
58266H̱olonמחוז תל אביב389916,114 מ״ר
58267H̱olonמחוז תל אביב202319,296 מ״ר
58268H̱olonמחוז תל אביב405020,470 מ״ר
58271H̱olonמחוז תל אביב93921,335 מ״ר
58272H̱olonמחוז תל אביב92942,766 מ״ר
58273H̱olonמחוז תל אביב389318,801 מ״ר
58274H̱olonמחוז תל אביב75579,718 מ״ר
58276H̱olonמחוז תל אביב85027,474 מ״ר
58277H̱olonמחוז תל אביב377218,530 מ״ר
58278H̱olonמחוז תל אביב2710.151 קמ״ר
58279H̱olonמחוז תל אביב37861,566 מ״ר
58280H̱olonמחוז תל אביב101315,229 מ״ר
58281H̱olonמחוז תל אביב202612,096 מ״ר
58283H̱olonמחוז תל אביב202916,811 מ״ר
58284H̱olonמחוז תל אביב405714,180 מ״ר
58285H̱olonמחוז תל אביב199312,343 מ״ר
58286H̱olonמחוז תל אביב101315,848 מ״ר
58290H̱olonמחוז תל אביב19939,495 מ״ר
58291H̱olonמחוז תל אביב98016,712 מ״ר
58292H̱olonמחוז תל אביב402211,931 מ״ר
58294H̱olonמחוז תל אביב98015,566 מ״ר
58295H̱olonמחוז תל אביב374113,424 מ״ר
58297H̱olonמחוז תל אביב93827,077 מ״ר
58298H̱olonמחוז תל אביב274421,385 מ״ר
58301H̱olonמחוז תל אביב404513,722 מ״ר
58302H̱olonמחוז תל אביב202914,275 מ״ר
58303H̱olonמחוז תל אביב100523,450 מ״ר
58304H̱olonמחוז תל אביב101615,834 מ״ר
58305H̱olonמחוז תל אביב202016,334 מ״ר
58306H̱olonמחוז תל אביב101619,031 מ״ר
58307H̱olonמחוז תל אביב104839,493 מ״ר
58308H̱olonמחוז תל אביב412513,482 מ״ר
58310H̱olonמחוז תל אביב414322,550 מ״ר
58311H̱olonמחוז תל אביב405215,700 מ״ר
58312H̱olonמחוז תל אביב405227,715 מ״ר
58313H̱olonמחוז תל אביב101119,580 מ״ר
58314H̱olonמחוז תל אביב202626,949 מ״ר
58315H̱olonמחוז תל אביב101514,067 מ״ר
58316H̱olonמחוז תל אביב207016,077 מ״ר
58317H̱olonמחוז תל אביב413627,944 מ״ר
58318H̱olonמחוז תל אביב106017,978 מ״ר
58320H̱olonמחוז תל אביב105247,901 מ״ר
58321H̱olonמחוז תל אביב99737,043 מ״ר
58322H̱olonמחוז תל אביב303727,970 מ״ר
58323H̱olonמחוז תל אביב408529,380 מ״ר
58324H̱olonמחוז תל אביב101234,383 מ״ר
58325H̱olonמחוז תל אביב413731,701 מ״ר
58326H̱olonמחוז תל אביב408139,122 מ״ר
58327H̱olonמחוז תל אביב102357,160 מ״ר
58328H̱olonמחוז תל אביב105740,096 מ״ר
58329H̱olonמחוז תל אביב211026,441 מ״ר
58330H̱olonמחוז תל אביב203118,842 מ״ר
58331H̱olonמחוז תל אביב101612,427 מ״ר
58332H̱olonמחוז תל אביב203113,747 מ״ר
58333H̱olonמחוז תל אביב414113,951 מ״ר
58334H̱olonמחוז תל אביב207317,426 מ״ר
58335H̱olonמחוז תל אביב211013,216 מ״ר
58336H̱olonמחוז תל אביב105310,896 מ״ר
58337H̱olonמחוז תל אביב105319,466 מ״ר
58338H̱olonמחוז תל אביב312317,166 מ״ר
58339H̱olonמחוז תל אביב412226,661 מ״ר
58340H̱olonמחוז תל אביב308632,557 מ״ר
58341H̱olonמחוז תל אביב101624,071 מ״ר
58342H̱olonמחוז תל אביב414216,085 מ״ר
58343H̱olonמחוז תל אביב105727,232 מ״ר
58344H̱olonמחוז תל אביב414036,668 מ״ר
58345H̱olonמחוז תל אביב105719,411 מ״ר
58346H̱olonמחוז תל אביב311613,739 מ״ר
58347H̱olonמחוז תל אביב410821,926 מ״ר
58348H̱olonמחוז תל אביב305125,579 מ״ר
58349H̱olonמחוז תל אביב99227,821 מ״ר
58350H̱olonמחוז תל אביב101326,385 מ״ר
58351H̱olonמחוז תל אביב202615,311 מ״ר
58352H̱olonמחוז תל אביב98026,970 מ״ר
58353H̱olonמחוז תל אביב104641,827 מ״ר
58354H̱olonמחוז תל אביב10465,836 מ״ר
58355H̱olonמחוז תל אביב389134,294 מ״ר
58356H̱olonמחוז תל אביב511823,029 מ״ר
58357H̱olonמחוז תל אביב408613,786 מ״ר
58358H̱olonמחוז תל אביב309428,019 מ״ר
58359H̱olonמחוז תל אביב103919,292 מ״ר
58361H̱olonמחוז תל אביב105743,913 מ״ר
58362H̱olonמחוז תל אביב391828,511 מ״ר
58363H̱olonמחוז תל אביב99622,446 מ״ר
58364H̱olonמחוז תל אביב199912,461 מ״ר
58370H̱olonמחוז תל אביב613926,533 מ״ר
58371H̱olonמחוז תל אביב418028,191 מ״ר
58372H̱olonמחוז תל אביב413125,832 מ״ר
58373H̱olonמחוז תל אביב305824,310 מ״ר
58374H̱olonמחוז תל אביב101222,859 מ״ר
58375H̱olonמחוז תל אביב401922,853 מ״ר
58376H̱olonמחוז תל אביב100931,413 מ״ר
58377H̱olonמחוז תל אביב202522,010 מ״ר
58378H̱olonמחוז תל אביב301116,281 מ״ר
58379H̱olonמחוז תל אביב98619,711 מ״ר
58380H̱olonמחוז תל אביב99818,845 מ״ר
58381H̱olonמחוז תל אביב200124,460 מ״ר
58382H̱olonמחוז תל אביב100330,475 מ״ר
58384H̱olonמחוז תל אביב195816,495 מ״ר
58385H̱olonמחוז תל אביב96022,061 מ״ר
58386H̱olonמחוז תל אביב387821,149 מ״ר
58387H̱olonמחוז תל אביב91857,203 מ״ר
58390H̱olonמחוז תל אביב20025,779 מ״ר
58391H̱olonמחוז תל אביב
58393H̱olonמחוז תל אביב8730.103 קמ״ר
58394H̱olonמחוז תל אביב101323,343 מ״ר
58395H̱olonמחוז תל אביב87530,870 מ״ר
58396H̱olonמחוז תל אביב95259,189 מ״ר
58400H̱olonמחוז תל אביב101310,584 מ״ר
58401H̱olonמחוז תל אביב91852,678 מ״ר
58402H̱olonמחוז תל אביב578157,843 מ״ר
58403H̱olonמחוז תל אביב187111,239 מ״ר
58404H̱olonמחוז תל אביב95349,730 מ״ר
58410H̱olonמחוז תל אביב101143,679 מ״ר
58411H̱olonמחוז תל אביב10137,843 מ״ר
58412H̱olonמחוז תל אביב10137,656 מ״ר
58413H̱olonמחוז תל אביב404929,351 מ״ר
58414H̱olonמחוז תל אביב101317,574 מ״ר
58415H̱olonמחוז תל אביב101347,345 מ״ר
58416H̱olonמחוז תל אביב202619,634 מ״ר
58417H̱olonמחוז תל אביב803040,365 מ״ר
58419H̱olonמחוז תל אביב397622,207 מ״ר
58420H̱olonמחוז תל אביב384421,649 מ״ר
58421H̱olonמחוז תל אביב100363,366 מ״ר
58422H̱olonמחוז תל אביב383417,464 מ״ר
58423H̱olonמחוז תל אביב195813,763 מ״ר
58426H̱olonמחוז תל אביב95528,401 מ״ר
58430H̱olonמחוז תל אביב398541,292 מ״ר
58431H̱olonמחוז תל אביב101324,448 מ״ר
58432H̱olonמחוז תל אביב198130,070 מ״ר
58433H̱olonמחוז תל אביב400819,031 מ״ר
58434H̱olonמחוז תל אביב197015,631 מ״ר
58435H̱olonמחוז תל אביב101524,473 מ״ר
58436H̱olonמחוז תל אביב99518,007 מ״ר
58437H̱olonמחוז תל אביב389112,710 מ״ר
58438H̱olonמחוז תל אביב395612,380 מ״ר
58440H̱olonמחוז תל אביב394221,919 מ״ר
58442H̱olonמחוז תל אביב100233,934 מ״ר
58443H̱olonמחוז תל אביב478921,804 מ״ר
58444H̱olonמחוז תל אביב92499,436 מ״ר
58445H̱olonמחוז תל אביב399627,172 מ״ר
58446H̱olonמחוז תל אביב9889,624 מ״ר
58447H̱olonמחוז תל אביב87563,092 מ״ר
58450H̱olonמחוז תל אביב33968,689 מ״ר
58451H̱olonמחוז תל אביב25460.128 קמ״ר
58453H̱olonמחוז תל אביב175678,225 מ״ר
58454H̱olonמחוז תל אביב96474,760 מ״ר
58455H̱olonמחוז תל אביב91757,656 מ״ר
58456H̱olonמחוז תל אביב8780.119 קמ״ר
58457H̱olonמחוז תל אביב98256,956 מ״ר
58459H̱olonמחוז תל אביב43740.403 קמ״ר
58461H̱olonמחוז תל אביב347449,258 מ״ר
58462H̱olonמחוז תל אביב94712,031 מ״ר
58463H̱olonמחוז תל אביב8013,519 מ״ר
58464H̱olonמחוז תל אביב252425,238 מ״ר
58466H̱olonמחוז תל אביב86328,832 מ״ר
58467H̱olonמחוז תל אביב82025,692 מ״ר
58480H̱olonמחוז תל אביב199711,687 מ״ר
58481H̱olonמחוז תל אביב519452,211 מ״ר
58482H̱olonמחוז תל אביב497736,248 מ״ר
58483H̱olonמחוז תל אביב202850,827 מ״ר
58484H̱olonמחוז תל אביב683139,734 מ״ר
58485H̱olonמחוז תל אביב619571,020 מ״ר
58486H̱olonמחוז תל אביב209929,779 מ״ר
58487H̱olonמחוז תל אביב269817,048 מ״ר
58488H̱olonמחוז תל אביב99742,868 מ״ר
58489H̱olonמחוז תל אביב206949,508 מ״ר
58490H̱olonמחוז תל אביב201015,504 מ״ר
58491H̱olonמחוז תל אביב9972,587 מ״ר
58492H̱olonמחוז תל אביב584252,727 מ״ר
58493H̱olonמחוז תל אביב203023,074 מ״ר
58494H̱olonמחוז תל אביב276022,485 מ״ר
58495H̱olonמחוז תל אביב297731,632 מ״ר
58497H̱olonמחוז תל אביב359213,905 מ״ר
58498H̱olonמחוז תל אביב9660.182 קמ״ר
58499H̱olonמחוז תל אביב26450.104 קמ״ר
58500H̱olonמחוז תל אביב98843,449 מ״ר
58501H̱olonמחוז תל אביב203812,035 מ״ר
58502H̱olonמחוז תל אביב98810,543 מ״ר
58503H̱olonמחוז תל אביב385218,252 מ״ר
58505H̱olonמחוז תל אביב16570.1 קמ״ר
58506H̱olonמחוז תל אביב105025,048 מ״ר
58508מחוז תל אביב247123,546 מ״ר
58509H̱olonמחוז תל אביב241313,943 מ״ר
58510H̱olonמחוז תל אביב402737,180 מ״ר
58511H̱olonמחוז תל אביב194734,851 מ״ר
58512H̱olonמחוז תל אביב101338,261 מ״ר
58513H̱olonמחוז תל אביב93444,007 מ״ר
58514H̱olonמחוז תל אביב102433,997 מ״ר
58515H̱olonמחוז תל אביב210620,746 מ״ר
58516H̱olonמחוז תל אביב105642,074 מ״ר
58517H̱olonמחוז תל אביב88272,442 מ״ר
58518H̱olonמחוז תל אביב610629,358 מ״ר
58549H̱olonמחוז תל אביב355930,176 מ״ר
58550H̱olonמחוז תל אביב13270.581 קמ״ר
58551H̱olonמחוז תל אביב75146,182 מ״ר
58552H̱olonמחוז תל אביב71168,853 מ״ר
58553H̱olonמחוז תל אביב18760.539 קמ״ר
58580H̱olonמחוז תל אביב372343,073 מ״ר
58581H̱olonמחוז תל אביב303137,856 מ״ר
58582H̱olonמחוז תל אביב99424,323 מ״ר
58584H̱olonמחוז תל אביב98860,437 מ״ר
58585H̱olonמחוז תל אביב11420.14 קמ״ר
58586H̱olonמחוז תל אביב71942,765 מ״ר
58587H̱olonמחוז תל אביב325226,962 מ״ר
58588H̱olonמחוז תל אביב76122,157 מ״ר
58590H̱olonמחוז תל אביב455221,167 מ״ר
58670H̱olonמחוז תל אביב19230.237 קמ״ר
58671H̱olonמחוז תל אביב53950.126 קמ״ר
58672H̱olonמחוז תל אביב17160.142 קמ״ר
58674H̱olonמחוז תל אביב147513,861 מ״ר
58675H̱olonמחוז תל אביב106917,022 מ״ר
58677H̱olonמחוז תל אביב11110.227 קמ״ר
58678H̱olonמחוז תל אביב64771,695 מ״ר
58679H̱olonמחוז תל אביב2930.216 קמ״ר
58680H̱olonמחוז תל אביב3270.284 קמ״ר
58800H̱olonמחוז תל אביב9970.122 קמ״ר
58801H̱olonמחוז תל אביב11970.644 קמ״ר
58802H̱olonמחוז תל אביב355437,021 מ״ר
58803H̱olonמחוז תל אביב66022,395 מ״ר
58805H̱olonמחוז תל אביב103021,423 מ״ר
58806H̱olonמחוז תל אביב366339,430 מ״ר
58807H̱olonמחוז תל אביב238222,799 מ״ר
58808H̱olonמחוז תל אביב184186,711 מ״ר
58809H̱olonמחוז תל אביב350225,390 מ״ר
58810H̱olonמחוז תל אביב92460,538 מ״ר
58811H̱olonמחוז תל אביב26500.214 קמ״ר
58812H̱olonמחוז תל אביב101327,487 מ״ר
58813H̱olonמחוז תל אביב38090.191 קמ״ר
58814H̱olonמחוז תל אביב671277,758 מ״ר
58815H̱olonמחוז תל אביב29240.137 קמ״ר
58816H̱olonמחוז תל אביב19930.138 קמ״ר
58817H̱olonמחוז תל אביב415031,379 מ״ר
58818H̱olonמחוז תל אביב102977,634 מ״ר
58819H̱olonמחוז תל אביב395146,727 מ״ר
58820H̱olonמחוז תל אביב396518,783 מ״ר
58821H̱olonמחוז תל אביב101046,123 מ״ר
58822H̱olonמחוז תל אביב98633,801 מ״ר
58823H̱olonמחוז תל אביב202328,707 מ״ר
58824H̱olonמחוז תל אביב101311,267 מ״ר
58825H̱olonמחוז תל אביב502833,679 מ״ר
58826H̱olonמחוז תל אביב500025,902 מ״ר
58827H̱olonמחוז תל אביב101146,256 מ״ר
58828H̱olonמחוז תל אביב404825,422 מ״ר
58829H̱olonמחוז תל אביב196716,524 מ״ר
58830H̱olonמחוז תל אביב401814,866 מ״ר
58831H̱olonמחוז תל אביב102211,946 מ״ר
58832H̱olonמחוז תל אביב100966,922 מ״ר
58833H̱olonמחוז תל אביב298917,148 מ״ר
58834H̱olonמחוז תל אביב298935,482 מ״ר
58835H̱olonמחוז תל אביב399821,149 מ״ר
58836H̱olonמחוז תל אביב297826,885 מ״ר
58837H̱olonמחוז תל אביב98250,520 מ״ר
58838H̱olonמחוז תל אביב398826,513 מ״ר
58840H̱olonמחוז תל אביב105251,104 מ״ר
58842H̱olonמחוז תל אביב18770.115 קמ״ר
58843H̱olonמחוז תל אביב387744,108 מ״ר
58844H̱olonמחוז תל אביב101056,991 מ״ר
58845H̱olonמחוז תל אביב485937,590 מ״ר
58846H̱olonמחוז תל אביב95335,281 מ״ר
58847H̱olonמחוז תל אביב95548,369 מ״ר
58850H̱olonמחוז תל אביב20660.119 קמ״ר
58851H̱olonמחוז תל אביב75981.01 קמ״ר
58852H̱olonמחוז תל אביב100332,793 מ״ר
58853H̱olonמחוז תל אביב101376,884 מ״ר
58854H̱olonמחוז תל אביב191986,820 מ״ר
58855H̱olonמחוז תל אביב29440.106 קמ״ר
58856H̱olonמחוז תל אביב10090.126 קמ״ר
58857H̱olonמחוז תל אביב101687,561 מ״ר
58858H̱olonמחוז תל אביב53110.55 קמ״ר
58859H̱olonמחוז תל אביב38040.256 קמ״ר
58861H̱olonמחוז תל אביב18280.855 קמ״ר
58867H̱olonמחוז תל אביב
58910H̱olonמחוז תל אביב
59205בת יםמחוז תל אביב87114,702 מ״ר
59356בת יםמחוז תל אביב569359,235 מ״ר
59437בת יםמחוז תל אביב40215,204 מ״ר
59545בת יםמחוז תל אביב302516,923 מ״ר
59547בת יםמחוז תל אביב97322,344 מ״ר
59645בת יםמחוז תל אביב188649,805 מ״ר
59649בת יםמחוז תל אביב95451,370 מ״ר
64734תל אביב-יפומחוז תל אביב
75618Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז9020.965 קמ״ר
75652Rishon LeẔiyyonמחוז המרכז17030.308 קמ״ר

מידע דמוגרפי על H̱olon, מחוז תל אביב

מספר תושבים213164
צפיפות אוכלוסין11262 / km²
אוכלוסייה גברית102446 (48.1%)
אוכלוסייה נשית110718 (51.9%)
גיל חציוני37.2
גיל חציוני של גברים35.1
גיל חציוני של נשים39.1
עסקים ב-H̱olon, מחוז תל אביב5339
אוכלוסייה (1975)105047
אוכלוסייה (2000)174690
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 +102.9%
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 +22%

H̱olon

Holon (Hebrew: חוֹלוֹן  (audio) ; Arabic: حولون‎) is a city on the central coastal strip south of Tel Aviv, Israel. Holon is part of the metropolitan Gush Dan area. In 2011, it had a population of 182,575. Holon has the second-largest industrial zone..  ︎  דף הוויקיפדיה של H̱olon