(1) מיקודים בCeroborta

אזור זמןשעון מזרח אירופה
מיקוד2085

(1) מיקודים בCeroborta, קישינב

מיקודעירמחוז מינהלימספר התושבים בעיר
2085Cerobortaקישינב

ערים קרובות

מפה אינטראקטיבית
עירמחוז מינהליארץ או מחוזמספר התושבים בעירמיקודים
Cheltuitoriקישינבמולדובה2092
ChetroasaCriuleniמולדובה4816
Coloniţaקישינבמולדובה2082
MărdăreucaCriuleniמולדובה4813