(336) מיקודים במקדוניה הצפונית

הצג רשימת מיקודים במקדוניה הצפונית
אזור זמןשעון מרכז אירופה
אֵזוֹר2,513 קמ״ר
מספר תושבים2.1 מיליון
צפיפות אוכלוסין820.7 / km²
מיקודים1000, 1001, 1002 (333 עוד)
אזורי חיוג2, 31, 32 (17 עוד)
עסקים ב-מקדוניה הצפונית55430
ערים162
מיקודיםמחוז מינהלימספר מיקודים
1000 - 1040, 1101 - 1141Opština Karpoš51
1212 - 1214Tetovo8
1230 - 1234Gostivar6
1236 - 1238Opština Vrapčište2
1253 - 1257Opština Mavrovo i Rostuša5
1309 - 1313, 1321 - 1323Kumanovo10
1330 - 1335Kriva Palanka5
1400 - 1408Veles9
1423 - 1437Kavadarci9
1480 - 1483Gevgelija5
2000 - 2205שטיפ7
2202 - 2207Karbinci2
2220 - 2227Sveti Nikole3
2300 - 2303, 2307 - 2312Opština Kočani5
2310 - 2316Opstina Vinica3
2330 - 2332Berovo4
2400 - 2404, 2413 - 2415, 2432 - 2434Strumica10
2420 - 2423Opština Radoviš3
2430 - 2433Bosilovo3
2435 - 2437Novo Selo2
2460 - 2464Valandovo5
6000 - 6105, 6306 - 6323Ohrid10
6245 - 6257Opština Kičevo8
6337 - 6339Struga5
6340 - 6346Debarca5
6530 - 6535Makedonski Brod3
7000 - 7205Bitola22
7211 - 7214Novaci4
7315 - 7320Resen7
7500 - 7514Prilep9
7504 - 7507Dolneni5

(336) מיקודים במקדוניה הצפונית

מיקודעירמחוז מינהלימספר התושבים בעיר
1000סקופיהOpština Karpoš474889
1001סקופיהOpština Karpoš474889
1002סקופיהOpština Karpoš474889
1003סקופיהOpština Karpoš474889
1004סקופיהOpština Karpoš474889
1005סקופיהOpština Karpoš474889
1006סקופיהOpština Karpoš474889
1007סקופיהOpština Karpoš474889
1008סקופיהOpština Karpoš474889
1010סקופיהOpština Karpoš474889
1011Opština Čučer-Sandevo
1020סקופיהOpština Karpoš474889
1040סקופיהOpština Karpoš474889
1041IlindenIlinden16406
1042IlindenIlinden16406
1043ПетровецPetrovec8298
1044KatlanovoPetrovec811
1045Opština Aračinovo
1047ЈурумлериIlinden2061
1050
1051БатинциOpština Studeničani3239
1052MalčišteOpština Studeničani69
1053ZelenikovoZelenikovo1005
1054Demir Hisar
1060סקופיהOpština Karpoš474889
1061
1062СарајSaraj25379
1063Bukovik1256
1101סקופיהOpština Karpoš474889
1103סקופיהOpština Karpoš474889
1104סקופיהOpština Karpoš474889
1105סקופיהOpština Karpoš474889
1106סקופיהOpština Karpoš474889
1107סקופיהOpština Karpoš474889
1108סקופיהOpština Karpoš474889
1109סקופיהOpština Karpoš474889
1110סקופיהOpština Karpoš474889
1111סקופיהOpština Karpoš474889
1112סקופיהOpština Karpoš474889
1113סקופיהOpština Karpoš474889
1114סקופיהOpština Karpoš474889
1115סקופיהOpština Karpoš474889
1116סקופיהOpština Karpoš474889
1117סקופיהOpština Karpoš474889
1118סקופיהOpština Karpoš474889
1119סקופיהOpština Karpoš474889
1120סקופיהOpština Karpoš474889
1121סקופיהOpština Karpoš474889
1122סקופיהOpština Karpoš474889
1123Радишани1956
1124סקופיהOpština Karpoš474889
1125סקופיהOpština Karpoš474889
1126סקופיהOpština Karpoš474889
1127סקופיהOpština Karpoš474889
1128סקופיהOpština Karpoš474889
1129סקופיהOpština Karpoš474889
1130סקופיהOpština Karpoš474889
1131סקופיהOpština Karpoš474889
1132סקופיהOpština Karpoš474889
1133סקופיהOpština Karpoš474889
1134סקופיהOpština Karpoš474889
1135סקופיהOpština Karpoš474889
1136סקופיהOpština Karpoš474889
1137סקופיהOpština Karpoš474889
1138סקופיהOpština Karpoš474889
1139סקופיהOpština Karpoš474889
1141סקופיהOpština Karpoš474889
1200טטובוTetovo72944
1201טטובוTetovo72944
1203НераштеJegunovce2901
1206JažinceJegunovce
1211Tearce
1212Tetovo
1213Bogovinje
1214PirokTetovo3801
1215ЈегуновцеJegunovce7313
1216BrvenicaBrvenica16267
1218Opština Želino
1219טטובוTetovo72944
1220BogovinjeBogovinje15166
1221KamenjaneBogovinje15376
1222טטובוTetovo72944
1223טטובוTetovo72944
1224ТеарцеTearce23096
1225Вратница3678
1226ЖелиноOpština Želino25422
1227BrvenicaBrvenica16267
1228Jegunovce
1229טטובוTetovo72944
1230גוסטיברGostivar50974
1231VrutokGostivar5999
1232גוסטיברGostivar50974
1233Dolna BanjicaGostivar10147
1234גוסטיברGostivar50974
1235NegotinoNegotino19515
1236Dobri DolOpština Vrapčište4124
1237Чегране12523
1238Opština Vrapčište
1239SrbinovoGostivar3629
1250DebarDebar18074
1253LazaropoleOpština Mavrovo i Rostuša
1254РостушаOpština Mavrovo i Rostuša9147
1255Opština Mavrovo i Rostuša
1256Mavrovi AnoviOpština Mavrovo i Rostuša914
1257Opština Mavrovo i Rostuša
1258Centar ŽupaOpština Centar Župa45412
1300קומאנובוKumanovo76275
1301קומאנובוKumanovo76275
1302Opština Staro Nagoričane
1303Opština Staro Nagoričane
1304Клечовце1505
1305Kumanovo
1306МатејчеOpština Lipkovo2781
1307ЛипковоOpština Lipkovo28102
1308Табановце
1309Kumanovo
1310קומאנובוKumanovo76275
1311קומאנובוKumanovo76275
1312Старо НагоричанеOpština Staro Nagoričane4112
1313קומאנובוKumanovo76275
1314Aerodrom
1315OtljaOpština Lipkovo2326
1316РанковцеOpština Rankovce4071
1318Kriva Palanka
1319Табановце
1321קומאנובוKumanovo76275
1322РомановцеKumanovo2492
1323PčinjaKumanovo
1324ВаксинцеOpština Lipkovo2095
1325Opština Lipkovo
1330Крива ПаланкаKriva Palanka20820
1332Opština Rankovce
1333Kriva Palanka
1334Kriva Palanka
1335Kriva Palanka
1360KratovoKratovo10288
1361KratovoKratovo10288
1400ולס (מקדוניה)Veles57873
1401ולס (מקדוניה)Veles57873
1402ולס (מקדוניה)Veles57873
1403ולס (מקדוניה)Veles57873
1406Veles
1407IvankovciVeles1009
1408Gorno OrizariVeles1999
1413Opština Čaška
1414Извор696
1415Богомила1223
1420גראדסקוGradsko3737
1421SirkovoRosoman775
1422RosomanRosoman4106
1423DrenovoKavadarci888
1424VozarciKavadarci857
1425VatašaKavadarci2802
1426קבדרציKavadarci38799
1427קבדרציKavadarci38799
1430קבדרציKavadarci38799
1431קבדרציKavadarci38799
1434ResavaKavadarci336
1437KonopišteKavadarci327
1440NegotinoNegotino19515
1441Dubrovo106
1442Демир КапијаDemir Kapija4451
1443Negotino
1445Lozovo
1480גבגליהGevgelija20664
1481גבגליהGevgelija20664
1482גבגליהGevgelija20664
1483גבגליהGevgelija20664
1484БогданциBogdanci8636
1485Star DojranOpština Dojran3348
1487Star DojranOpština Dojran3348
1488StojakovoBogdanci2125
1489MiravciGevgelija2573
2000שטיפ
2001שטיפשטיפ48279
2005שטיפשטיפ48279
2101שטיפשטיפ48279
2102שטיפשטיפ48279
2103שטיפשטיפ48279
2202Karbinci
2205Sarčievoשטיפ
2207KarbinciKarbinci3900
2208ЛозовоLozovo2836
2210ProbishtipOpština Probištip12702
2212ZletovoOpština Probištip3340
2220Sveti NikoleSveti Nikole13292
2225Sveti NikoleSveti Nikole13292
2227AmzabegovoSveti Nikole579
2300KochaniOpština Kočani34258
2301Облешево4972
2302OrizariOpština Kočani4292
2303KochaniOpština Kočani34258
2304Makedonska KamenicaMakedonska Kamenica8114
2305ZrnovciZrnovci3236
2307Opština Kočani
2310VinicaOpstina Vinica18218
2312OrizariOpština Kočani4292
2314BlatecOpstina Vinica2024
2315RusinovoBerovo2173
2316DragobrašteOpstina Vinica
2320DelcevoOpština Delčevo17415
2325Star Istevnik250
2326PehčevoOpština Pehčevo2440
2330BerovoBerovo13847
2331VladimirovoBerovo1290
2332BudinarciBerovo
2333Češinovo-Obleševo
2400סטרומיצהStrumica45508
2401סטרומיצהStrumica45508
2402סטרומיצהStrumica45508
2403סטרומיצהStrumica45508
2404סטרומיצהStrumica45508
2410Куклиш4368
2411ВасилевоVasilevo12382
2412Vasilevo
2413Strumica
2414VeljusaStrumica1720
2415BanskoStrumica
2416Nova MaalaVasilevo
2420РадовишOpština Radoviš24984
2421Opština Radoviš
2423PodarešOpština Radoviš3774
2424KončeOpština Konče3475
2430PetralinciBosilovo
2431BosilovoBosilovo12447
2432MurtinoStrumica2202
2433TurnovoBosilovo
2434VeljusaStrumica1720
2435Novo Selo
2436
2437Ново СелоNovo Selo11818
2460ValandovoValandovo3798
2461ValandovoValandovo3798
2462Valandovo
2463PiravaValandovo1633
2464ValandovoValandovo3798
6000אוחרידOhrid54908
6001אוחרידOhrid54908
6005אוחרידOhrid54908
6102אוחרידOhrid54908
6103אוחרידOhrid54908
6104אוחרידOhrid54908
6105אוחרידOhrid54908
6245Malo CrskoOpština Kičevo22
6250Opština Kičevo
6251KičevoOpština Kičevo31123
6252KičevoOpština Kičevo31123
6253ZajasOpština Kičevo12218
6254OslomejOpština Kičevo102
6255ДруговоDrugovo3149
6256Извор696
6257Gorni Dlapkin DolOpština Kičevo576
6258Opština Vraneštica
6259Opština Vraneštica
6260Veles
6261ДруговоDrugovo3149
6262StrelciOpština Kičevo1563
6306אוחרידOhrid54908
6322אוחרידOhrid54908
6323PeštaniOhrid
6330סטרוגהStruga37387
6333РадолиштаStruga2814
6334Velesta8646
6335Opština Vevčani
6336Лабуништа8805
6337LukovoStruga1424
6338Struga
6339OktisiStruga2692
6340SlivovoDebarca
6341TrebeništaDebarca
6342MešeištaDebarca2452
6344BelčištaDebarca2804
6346SlivovoDebarca
6530Makedonski BrodMakedonski Brod5607
6533Dolni ManastirecMakedonski Brod243
6535SamokovMakedonski Brod1429
6539DvorciPlasnica66
7000ביטולהBitola86528
7001ביטולהBitola86528
7005ביטולהBitola86528
7006ביטולהBitola86528
7102ביטולהBitola86528
7103ביטולהBitola86528
7104ביטולהBitola86528
7105ביטולהBitola86528
7106ביטולהBitola86528
7107ביטולהBitola86528
7108ביטולהBitola86528
7109ביטולהBitola86528
7110ביטולהBitola86528
7111ביטולהBitola86528
7201Gorno OrizariVeles1999
7202SmilevoDemir Hisar689
7204Dolno OrizariBitola1236
7205DihovoBitola644
7211NovaciNovaci2357
7212DedebalciMogila474
7213MakovoNovaci319
7214StaravinaNovaci285
7215DobruševoMogila2103
7216МогилаMogila4392
7221Бистрица4798
7223ביטולהBitola86528
7224Bitola
7225NovaciNovaci2357
7240Demir HisarDemir Hisar2283
7241ביטולהBitola86528
7242LopaticaBitola665
7244Demir HisarDemir Hisar2283
7245IvanjevciMogila970
7310РесенResen16539
7313CapariBitola1311
7314Bitola
7315Carev DvorResen
7316AsamatiResen218
7317KraniResen1087
7318LjubojnoResen965
7319OteševoResen
7320JankovecResen1291
7500פרילפPrilep73814
7502פרילפPrilep73814
7503פרילפPrilep73814
7504ДолнениDolneni11534
7505KostinciDolneni198
7506DunjePrilep333
7507Dolneni
7508Prilep
7509Golemo KonjariPrilep906
7510פרילפPrilep73814
7511VrančeDolneni240
7512Prilep
7514KanatlarciPrilep1041
7524KrivogashtaniOpština Krivogaštani5899
7525Opština Krivogaštani
7537Dolneni
7550КрушевоOpština Kruševo5211

מקדוניה הצפונית

רפובליקת מקדוניה (במקדונית: Република Македонија) היא מדינה השוכנת בדרום-מזרח אירופה, ללא מוצא לים, ואשר גובלת ביוון בדרום, באלבניה במערב, בסרביה ובקוסובו בצפון ובבולגריה במזרח. הרפובליקה קיבלה עצמאות ב-1991 בעקבות פירוק הרפובליקה הפדרלית הסוציאליסטית של יוגוס..  ︎  דף הוויקיפדיה של מקדוניה הצפונית